HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Các khóa huấn luyện an toàn có nội dung gì?

Các khóa huấn luyện an toàn có nội dung gì?

Các khóa huấn luyện an toàn luôn đưa ra những nội dung huấn luyện có ích cho những người lao động nói riêng, và các doanh nghiệp nói chung. Nội dung của các khóa huấn luyện sẽ quyết định mức độ an toàn của những người lao động trong khi làm việc.

 

Huấn luyện an toàn có nhiều đối tượng khác nhau, nên đối với những đối tượng khác nhau, nội dung huấn luyện an toàn cũng khác nhau. Trung tâm huấn luyện an toàn sẽ tổ chức những nội dung huấn luyện phù hợp nhất cho mỗi đối tượng học viên của mình.

Nhìn chung, người lao động tham gia huấn luyện an toàn sẽ được học về những kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh lao động, văn hóa an toàn trong lao động. Họ còn được học về những yếu tố có hại trong môi trường lao động của mình, những rủi ro có thể xảy ra và các biện pháp phòng ngừa, những kĩ năng xử lí tình huống khi có vấn đề nào đó xảy ra.

Những người quản lí sau khóa học về huấn luyện an toàn sẽ có nhiệm vụ đôn đốc nhân viên thực hiện theo những kiến thức của an toàn lao động, vệ sinh lao động. Xây dựng kế hoạch thực thi chính sách an toàn lao động, đưa ra những kế hoạch phòng ngừa và giải quyết những vấn đề xảy ra trong quá trình lao động. Ngoài ra, người quản lí còn học về cách đánh giá môi trường lao động của nhân viên, từ đó đưa ra những ý tưởng cải thiện điều kiện lao động.

Đối với những người chuyên trách trong bộ phận an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở thì cần phải chú trọng vào khâu thực hành. Họ cần phải được huấn luyện về những kĩ năng sử dụng an toàn đối với những thiết bị, hóa chất, vật tư, máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt. Xử lí những tình huống về an toàn và vệ sinh lao động. Đưa ra những quy định trong cơ sở về thực hiện tốt những yêu cầu đối với việc giữ an toàn và vệ sinh chung. Có những chính sách khen thưởng và xử phạt đối với những hành vi đúng đắn hay sai trái của nhân viên đối với vấn đề an toàn lao động.

Còn đối với những người làm trong công tác y tế thì cần phải được huấn luyện kĩ năng ứng cứu, sơ cứu trong trường hợp có tai nạn lao động, phòng chống hiện tượng bệnh lao động trong lao động. Những người là trong công tác y tế còn học cách xử lí những rủi ro, đưa ra các biện pháp đề phòng ngừa tai nạn xảy ra, tránh bệnh nghề nghiệp xảy ra ở người lao động.