HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Các thời điểm cần kiểm định cầu trục theo quy định

Các thời điểm cần kiểm định cầu trục theo quy định

Kiểm định cầu trục là một hoạt động kiểm định an toàn cho thiết bị. Chúng được thực hiện nhằm đảm bảo sự hoạt động ổn định của thiết bị, phát hiện kịp thời các trục trặc để tránh tình trạng hư hại nặng xảy ra.

Kiểm định cầu trục hay các thiết bị nâng hạ khác như cổng trục, pa lăng điện là một hoạt động hết sức cần thiết. Chúng được đưa ra nhằm giúp hạn chế tình trạng hư hại, nguy hiểm cho người sử dụng xảy ra. Vì trên thực tế các thiết bị này có công suất làm việc lớn thì mối nguy hiểm khi xảy ra hư hại cũng là rất cao. Chính vì nguyên nhân này mà nhà nước đã đem việc kiểm định định kỳ các loại thiết bị này vào quy định của pháp luật. Khi xảy ra sự cố vì không thực hiện đúng các công việc kiểm định thì cơ sở sản xuất sử dụng thiết bị đó sẽ bị sử phạt nặng.

Các thời điểm được quy định là phải thực hiện kiểm định an toàn bao gồm:

- Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu: Việc này được thực hiện sau khi đã lắp đặt máy và trước khi đưa vào sử dụng chính thức để đảm bảo tình trạng ổn định ngay từ đầu của thiết bị.

- Kiểm định kỹ thuật an toàn định kì: Quá trình này phải được tuân thủ khi đã hết thời hạn của lần kiểm định trước đó.

- Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường: là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn cầu trục theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn trong các trường hợp sau: Sau khi sửa chữa,nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị. Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt. Khi có yêu cầu của cơ sở sử dụng hoặc cơ quan có thầm quyền.

Các quá trình kiểm định trên đều đã được đưa vào quy định của nhà nước. Vì thế mà sẽ có các đoàn kiểm tra đột suất các công xưởng, nhà máy, công trình có sử dụng những loại thiết bị nâng hạ như cầu trục.