Trang chủ » Cánh tay đắc lực của chương trình mục tiêu quốc gia

Cánh tay đắc lực của chương trình mục tiêu quốc gia

(Ngày đăng: 18-03-2020 10:18:27)
Để chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đi sâu vào thực tế, các trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn (TKNL & SXSH) luôn được xem là cánh tay đắc lực. Trung tâm TKNL & SXSH Hải Phòng sau 5 năm thành lập đã và đang từng bước vượt khó, góp phần cụ thể hóa ý nghĩa, mục đích của chương trình này.

CôngThương - Trung tâm TKNL chính thức đi vào hoạt động từ năm 2009, theo quyết định số 1551/2008/ QĐ-UB ngày 19/9/2008 của UBND thành phố. Đến tháng 7/2010, trung tâm đổi tên thành Trung tâm TKNL và SXSH thuộc Sở Công Thương Hải Phòng. Tuy còn bộn bề khó khăn nhưng 5 năm qua, với sự phấn đấu, nỗ lực vượt khó của toàn thể cán bộ, nhân viên, trung tâm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, được Sở Công Thương, UBND thành phố Hải Phòng ghi nhận.

Với hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và SXSH, trung tâm đã tổ chức 7 khóa đào tạo, 15 lớp tập huấn cho 1.200 cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật doanh nghiệp... Bên cạnh đó, trung tâm đã thực hiện 4 hội thảo chuyên ngành; 2 hội nghị về chương trình mục tiêu quốc gia; hội nghị các trung tâm TKNL toàn miền Bắc; 3 hội thi cho khu dân cư, trường học sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả với hơn 800 người tham dự.

Ông Đào Sỹ Thanh - Giám đốc Trung tâm TKNL & SXSH Hải Phòng:

Trung tâm mong nhận được sự chỉ đạo, quan tâm hơn nữa của lãnh đạo UBND thành phố, đặc biệt là sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Sở Công Thương trong việc tạo điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động, góp phần triển khai hiệu quả các hoạt động TKNL&SXSH trên địa bàn.

Để đưa chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vào cuộc sống, trung tâm đã phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện nhiều phóng sự, tài liệu tuyên truyền. Đồng thời, xây dựng thành công gian hàng giới thiệu sản phẩm, công nghệ tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Trong hoạt động kiểm toán năng lượng, 5 năm qua, trung tâm đã tiến hành khảo sát, đánh giá kết quả TKNL cho 35 doanh nghiệp ở Hải Phòng và các tỉnh lân cận, 13 trụ sở cơ quan hành chính sử dụng ngân sách nhà nước và 10 tòa nhà thương mại. Tổng năng lượng tiết kiệm được 50.282.019 kWh điện/năm, tương đương với tiết kiệm được 64.138.422.824 đồng/ năm, từ đó giảm phát thải trên 42.000 tấn CO2/năm ra môi trường.

Ông Đào Sỹ Thanh - Giám đốc Trung tâm TKNL & SXSH Hải Phòng - cho biết: Hoạt động SXSH còn nhiều hạn chế, nguồn ngân sách địa phương chưa có nên khó triển khai các hoạt động liên quan. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã nâng cao nhận thức trong việc sử dụng TKNL&SXSH là nguồn động viên lớn cho đội ngũ cán bộ trung tâm. Trong năm 2013, trung tâm còn thực hiện xây dựng Đề án xưởng thực nghiệm, thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với các sản phẩm sử dụng năng lượng phải dán nhãn; đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học đối với Sở Khoa học và Công nghệ như: Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất viên đốt sinh khối từ phụ phẩm nông nghiệp; đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sử dụng TKNL cho làng nghề đúc đồng Mỹ Đồng; đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại các hộ gia đình trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, theo ông Đào Sỹ Thanh, kết quả này còn khá khiêm tốn do nguồn nhân lực còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu, nhiệm vụ công việc. Cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn kinh phí thực hiện hạn hẹp, việc triển khai một số hoạt động còn nhiều hạn chế nhất là trong các lĩnh vực: Kiểm toán năng lượng có thu; xây dựng xưởng thực nghiệm; thẩm tra sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các công trình xây dựng theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, trung tâm chưa có trụ sở làm việc, thực tế này ảnh hưởng rất lớn tới mọi hoạt động của trung tâm.