HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Chế độ thai sản đi làm sớm

Chế độ thai sản đi làm sớm

Có nhiều người vì tính chất công việc hoặc do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn đã phải quay trở lại làm việc khi chưa hết 6 tháng tháng thai sản. Với trường hợp này thì người lao động sẽ được hưởng chế độ thai sản đi làm sớm như thế nào và có quyền lợi gì đặc biệt hay không?

Dịch vụ bảo hiểm xã hội hiện nay đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của nhiều người khi muốn tìm hiểu các quy định hay cần hoàn tất các thủ tục liên quan đến luật BHXH.

Chế độ thai sản đi làm sớm

Theo quy định của luật thai sản thì Người lao động được nghỉ tối đa 2 tháng trước khi sinh con. Như vậy thì người lao động sẽ được nghỉ thai sản 6 tháng cả trước và sau khi sinh con đối với trường hợp sinh một con. Với các trường hợp sinh đa thai thì cứ thêm 1 con người lao động sẽ được nghỉ thai sản thêm 1 tháng. Đối với một số trường hợp người lao động đi làm sớm khi chưa hết thời gian nghỉ thai sản thì chế độ thai sản đi làm sớm sẽ được luật BHXH quy định như sau:

- Người lao động vẫn được hưởng các chế độ thai sản cho đến khi hết thời gian hưởng chế độ thai sản.

- Trong thời gian quay trở lại làm việc thì người lao động sẽ được hưởng 100% lương đi làm do người sử dụng lao động trả như trước khi nghỉ thai sản.

- Mặc dù thời gian hưởng chế độ thai sản vẫn còn nhưng người lao động khi đã quay trở lại làm việc và được hưởng lương thì vẫn phải đóng BHXH và BHYT theo quy định mà luật BHXH ban hành dành cho người lao động làm việc tại công ty.

Điều kiện để hưởng chế độ thai sản đi làm sớm  bao gồm:

- Người lao động chỉ được phép đi làm sớm trước khi hết thời gian hưởng chế độ thai sản nếu có giấy xác nhận đảm bảo sức khỏe làm việc của cơ sở y tế. Điều này nhằm đảm bảo là người lao động có thể hoàn thành được tốt công việc mà không  ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.

- Thời gian để người lao động hưởng chế độ thai sản đi làm sớm là sau 4 tháng nghỉ thai sản. Đây là thời gian tối thiểu để người lao động có thể quay trở lại với công việc trước khi sinh.

Một lưu ý là trong thời gian hưởng thai sản thì người sử dụng lao động không được phép bắt buộc người lao động quay trở lại làm việc nếu chưa hết thời gian nghỉ thai sản mà không có sự đồng ý của người lao động.

Với những thông tin về chế độ thai sản đi làm sớm dành cho người lao động trên đây thì nó sẽ giúp người lao động phần nào có được sự lựa chọn hiệu quả nhất cho mình đối với việc có nên đi làm lại sớm hay không. Điều này cần có sự cân nhắc thật kỹ để đảm bảo sức khỏe của mình được tốt nhất.