HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Chế độ thai sản giải quyết trong bao lâu

Chế độ thai sản giải quyết trong bao lâu

Nhiều người lao động thắc mắc chế độ thai sản giải quyết trong bao lâu vì có nhiều trường hợp phải rất lâu thì cơ quan BHXH mới xét duyệt hồ sơ để người lao động được hưởng tiền thai sản. Đây là vấn đề mà rất nhiều người lao động quan tâm hiện nay.

Các vấn đề về BHXH mà cả người lao động và doanh nghiệp không nắm được thì thường tìm đến dịch vụ bảo hiểm xã hội. Với sự chuyên nghiệp, chất lượng và uy tín thì dịch vụ này đã luôn mang lại sự hài lòng cho rất nhiều khách hàng.

Chế độ thai sản giải quyết trong bao lâu

Với việc chế độ thai sản giải quyết trong bao lâu thì sẽ còn tùy thuộc vào từng trường hợp người lao động khác nhau mà có thời gian giải quyết chế độ thai sản khác nhau. Người lao động không cần phải quá lo lắng đối với vấn đề này. Với người lao động đang làm việc tại công ty, xí nghiệp thực hiện việc nghỉ thai sản và người lao động nghỉ việc trước khi sinh con sẽ có thời giản giải quyết hồ sơ khác nhau. Chúng tôi sẽ làm rõ thông tin về thời gian giải quyết chế độ thai sản ngay sau đây.

Với người lao động đang làm việc

Trường hợp người lao động đang làm việc tại công ty và thực hiện việc nghỉ thai sản theo chế độ của cơ quan BHXH ban hành thì thời gian để được giải quyết hưởng chế độ thai sản sẽ được tính trong vòng 45 ngày, tính từ ngày người lao động quay trở lại làm việc. Theo quy định thì khi người lao động nộp đầy đủ hồ sơ cho người sử dụng lao động thì trong vòng 10 ngày, người sử dụng lao động phải tiến hành hoàn tất các thủ tục với cơ quan BHXH. Và tính từ ngày người sử dụng lao động nộp đầy đủ hồ sơ thì cơ quan BHXH phải giải quyết cho người lao động hưởng chế độ thai sản tối đa là 10 ngày.

Đối với người lao động nghỉ việc trước khi sinh con

Để có thể biết được chế độ thai sản giải quyết trong bao lâu đối với người lao động đã nghỉ việc trước khi sinh thì theo quy định của luật BHXH. Sau khi sinh, người lao động cần tiến hành chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ để có thể liên hệ đến cơ quan BHXH để làm thủ tục hưởng chế độ thai sản. Và theo quy định thì cơ quan BHXH cần giải quyết để người lao động được hưởng chế độ thai sản trong vòng 05 ngày tính từ ngày cơ quan chức năng này nhận được các giấy tờ đầy đủ mà người lao động nộp lên. Nếu thời gian giải quyết chậm hơn so với quy định hay có vấn đề phát sinh thì cơ quan chức năng phải có thông báo với người lao động được biết.

Như vậy, chế độ thai sản giải quyết trong bao lâu sẽ còn tùy thuộc vào việc người lao động còn đang làm việc tại công ty hay đã chấm dứt hợp đồng lao trước khi sinh hay chưa.