HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân có được thành lập công ty tnhh không

Chủ doanh nghiệp tư nhân có được thành lập công ty tnhh không

Liên quan đến vấn đề chủ doanh nghiệp tư nhân có được thành lập công ty tnhh hay không thì hiện nay đang có nhiều ý kiến trái chiều nhau. Việc thành lập thêm công ty TNHH của chủ doanh nghiệp tư nhân có được xem là hợp pháp hay không?

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp là nơi mang đến cho bạn sự yên tâm về chất lượng dịch vụ, sự hài lòng về tiến độ công việc và sự tiết kiệm về thời gian cũng như chi phí đi lại. Chẳng có lý do gì để bạn từ chối lựa chọn dịch vụ này cho việc hoàn tất các thủ tục của mình được nhanh chóng nhất.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có được thành lập công ty tnhh không

Có rất nhiều yếu tố quyết định đến việc chủ doanh nghiệp tư nhân có được thành lập công ty tnhh hay không. Nhưng, không phải là ai khi có ý định thành lập thêm công ty TNHH cũng có thể nắm bắt được rõ.

1. Tư cách thành lập

Vì thực tế thì doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân và do chủ doanh nghiệp toàn quyền sở hữu. Chính vì thế, chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ có trách nhiệm vô hạn đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Cũng vì lý do đó nên mặc dù pháp luật không cấm chủ doanh nghiệp tư nhân thành lập thêm công ty TNHH nhưng vấn đề đặt ra là chủ doanh nghiệp tư nhân lấy tư cách nào để thành lập. Nếu lấy tư cách cá nhân đầu tư thì việc thành lập công ty TNHH là hoàn toàn hợp pháp và đúng quy định. Nhưng nếu lấy tư cách là doanh nghiệp đầu tư thì sẽ có sự vướng mắc và chồng chéo về các nghĩa vụ pháp lý về sau này và rất có thể là yêu cầu thành lập của chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ bị từ chối.

2. Tài sản thành lập

Vì công ty TNHH là loại hình công ty mà các thành viên chỉ có trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn góp của mình. Vì vậy cho nên, việc thành lập công ty TNHH còn phải lưu ý đến việc là chủ doanh nghiệp tư nhân sử dụng tài sản nào để thành lập công ty. Tuyệt đối không được sử dụng tài sản của doanh nghiệp tư nhân để thành lập công ty .Vì nó có thể gây nên những tranh chấp về tài sản sau này nếu doanh nghiệp tư  nhân kinh doanh thua lỗ. Chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được phép sử dụng tài sản cá nhân của mình như : nhà cửa, ô tô… để có thể tham gia đầu tư vào việc thành lập công ty TNHH theo đúng quy định mà pháp luật ban hành.

Như vậy, việc chủ doanh nghiệp tư nhân có được thành lập công ty tnhh hay không sẽ phụ thuộc vào 02 yếu tố trên để có thể đảm bảo là việc thành lập doanh nghiệp được hoàn toàn mang tính hợp pháp.