HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Kinh tế
  • Công ty TNHH Vico: Thu nhập người lao động bình quân hơn 6 triệu/ tháng

Công ty TNHH Vico: Thu nhập người lao động bình quân hơn 6 triệu/ tháng

(HPĐT)- Sáng 30- 7, Ban KTNS HĐND thành phố làm việc với Công ty TNHH Vico về kết quả sản xuất kinh doanh, việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách và chế độ đối với người lao động.

Ban Kinh tế- Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố tham quan nhà máy sản xuất bột giặt của Công ty TNHH VICO đang được xây dựng Ảnh: Duy Lân

Ban Kinh tế- Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố tham quan nhà máy sản xuất bột giặt của Công ty TNHH VICO đang được xây dựng

Ảnh: Duy Lân

  6 tháng đầu năm, công ty Vico đạt sản lượng 30.000 tấn sản phẩm; doanh thu đạt 426 tỷ đồng; nộp ngân sách hơn 4 tỷ đồng; lợi nhuận đạt hơn 18 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 6 triệu đồng/ tháng. Công ty luôn chú trọng bảo đảm quyền lợi cho người lao động cả về tiền lương, thu nhập và các khoản BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm rủi ro… Ngoài ra, công ty còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Công ty đề nghị thành phố quan tâm tạo điều kiện về thủ tục đất đai, thực hiện các dự án mở rộng, nâng quy mô sản xuất, đưa ra thị trường nhiều mặt hàng mới.