HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Kinh tế
  • Công ty tư nhân có quyền kêu gọi đầu tư ngoài không?

Công ty tư nhân có quyền kêu gọi đầu tư ngoài không?

Luật pháp nước ta quy định trong lĩnh vực doanh nghiệp hiện nay là rất nhiều. Do vậy mà trong nhiều trường hợp, nhiều người sẽ không thể hiểu và biết rõ hết được. Một trong những thắc mắc phổ biển hiện giờ là doanh nghiệp tư nhân có được phép kêu gọi đầu tư từ bên ngoài hay không.

 

Trong thời đại kinh tế phát triển và xu hướng mà rất nhiều người đang theo đuổi là trở thành một nhà kinh tế, thực hiện việc đầu tư vào các doanh nghiệp đầy tiềm năng. Vì vậy mà ngay lúc này, chúng ta có thể nhận thấy rất rõ những hoat động mời gọi đầu tư từ nhiều doanh nghiệp và cả việc tìm kiếm một bến đỗ lý tưởng của những nhà đầu tư bên ngoài.

Theo loại hình mà doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động, và cũng theo quy định của nước ta, công ty tư nhân sẽ không được phép mời gọi nguồn đầu tư từ bên ngoài như công ty TNHH hai thành viên hay công ty cổ phần. Lý do đơn giản nhất và dễ hiểu là bởi đây là công ty của một cá nhân, có trách nhiệm vô hạn và mọi hoạt động của đơn vị đều do chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, thành lập doanh nghiệp là công ty tư nhân sẽ hoàn toàn không hề giống bất kỳ một loại hình doanh nghiệp nào. Một điểm quan trọng là công ty tư nhân không có cổ phần và không được phép phát hành cổ phiếu, do vậy việc phân chia cổ tức hay lợi nhuận cho thành viên thứ hai của doanh nghiệp là điều không thể nào.

Không chỉ không được phép kêu gọi đầu tư từ ngoài vào, với cá nhân khi đã thành lập doanh nghiệp tư nhân và muốn đầu tư hoặc tham gia góp vốn vào một công ty TNHH hay cổ phần đều không thể, điều này được quy định rất rõ trong Luật Doanh nghiệp của ta. Vì vậy mà trong trường hợp này cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ chỉ hoạt động riêng lẻ và gắn kết với mỗi công ty mà mình mở ra.

Tuy rằng không được mời gọi đầu tư từ ngoài vào, nhưng trong những trường hợp nào đó vẫn có một số nguồn vốn được đưa vào các công ty tư nhân. Và hiện giờ nước ta vẫn chưa có những quy định cụ thể hay có những điều khoản nào đưa ra xoay quanh vấn đề này. Đây là một vấn đề rất đáng chú ý ở thời điểm này.