HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Công nghệ
  • Đài Khí tượng- Thủy văn khu vực Đông Bắc ưng dụng công nghệ mới trong dự báo

Đài Khí tượng- Thủy văn khu vực Đông Bắc ưng dụng công nghệ mới trong dự báo

Những năm gần đây, thiên tai ngày càng gia tăng do sự biến đổi khí hậu trên toàn cầu, tác động của con người phá vỡ sự cân bằng môi trường sinh thái

heo đó, diễn biến của thiên tai nói chung, bão và áp thấp nhiệt đới nói riêng có nhiều biến động phức tạp. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dự báo, Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Đông Bắc ngoài việc tiếp tục sử dụng các công nghệ dự báo truyền thống, đã và đang đưa vào sử dụng công nghệ dự báo tiên tiến. Trong đó có công nghệ dự báo liên hoàn cường độ, quỹ đạo bão, sóng và nước dâng trong bão, bao gồm hệ thống các mô hình khí tượng- hải văn: WRF, DELFT- 3D, SWAN do Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) nghiên cứu và chuyển giao.

Kỹ thuật viên Đài Thiên văn (Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc) ghi số liệu từ máy quan trắc môi trường

Ảnh: Khánh Linh

Hiện nay, mô hình WRF đang được sử dụng phổ biến trên thế giới, ở Việt Nam mô hình WRF đã được nghiên cứu ứng dụng từ năm 2001, có sai số trung bình tương đối nhỏ. Đặc biệt kỹ năng dự báo quỹ đạo bão của mô hình trong trường hợp những cơn bão có quỹ đạo phức tạp khá tốt. Năm 2000, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn biển phối hợp với DelftHydraulics nghiên cứu thử nghiệm và được chuyển giao công nghệ phần mềm Delft3D-Flow tính toán nước dâng trong bão cho toàn bộ vùng biển Việt Nam. Đặc biệt đề tài KHCN-08-05 “Xây dựng công nghệ dự báo liên hoàn bão, nước dâng và sóng ở Việt Nam bằng mô hình số với hạn dự báo 3 ngày” kết hợp với mô hình Swan sử dụng cho mục đích tính toán các đặc trưng của sóng thông qua phương trình tác động sóng, có tính tới sự lan truyền sóng từ vùng nước sâu vào vùng nước nông ven bờ. Mô hình bắt đầu quá trình tích phân thời gian thực sau khi đã hoàn thành các quá trình giải mã, đồng hoá và phân tích số liệu cho điều kiện ban đầu, sau đó khoảng hơn 3 giờ đưa ra các trường dự báo khí tượng. Kết quả này lại được xử lý qua khâu trung gian để đưa vào làm điều kiện ban đầu cho mô hình dự báo sóng và nước dâng. Khâu cuối cùng là quá trình tính toán mô hình hải dương mất khoảng 30 phút. Như vậy, thời gian tổng cộng tiêu tốn cho một quy trình dự báo liên hoàn cả khí tượng và hải văn với hạn dự báo 48 giờ mất khoảng hơn 3 tiếng.

 

Công nghệ dự báo tiên tiến này lần đầu được nghiên cứu thành công và cài đặt tại Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Đông Bắc. Công nghệ đã trở thành công cụ đắc lực giúp các nhà chuyên môn trong việc cảnh báo và dự báo các hiện tượng thiên tai nguy hiểm như bão, áp thất nhiệt đới, độ cao sóng và nước dâng trong bão. Đài Khí tượng- Thuỷ văn khu vực Đông Bắc đã tham gia thử nghiệm cho những cơn bão  đổ bộ hoặc ảnh hưởng đến khu vực ven biển Quảng Ninh -Hải Phòng bắt đầu từ mùa mưa bão năm 2009. Năm 2010 hệ thống mô hình này được đưa vào hoạt động nghiệp vụ, phục vụ tốt công tác dự báo cơn bão số 1 năm 2010 (CONSON) cho vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Hiện công nghệ dự báo này đáp ứng hạn dự báo 24 đến 48 giờ. Còn đối với hạn dự báo từ 48 đến 72 giờ hoặc xa hơn, hiện tại  Đài Khí tượng -Thuỷ văn khu vực Đông Bắc mới chỉ sử dụng cho mục đích cảnh báo hoặc tham khảo.

 

Ứng dụng các công nghệ tiên tiến để đạt hiệu quả cao trong công tác dự báo bão, áp thất nhiệt đới, lũ, lụt sẽ giúp công tác chỉ đạo phòng, chống giảm thiểu thiệt hại thiên tai, góp phần phát triển kinh tế của các địa phương.