HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Kinh tế
  • Đăng ký thuế sau khi thành lập doanh nghiệp

Đăng ký thuế sau khi thành lập doanh nghiệp

Đăng ký thuế sau khi thành lập doanh nghiệp là một thủ tục bắt buộc, cần thiết để doanh nghiệp có thể chính thức đi vào hoạt động.

Sau khi nhận giấy phép kinh doanh tại sở Kế hoạch, doanh nghiệp có 10 ngày để làm việc với chi cục thuế tại nơi đặt trụ sở công ty để đăng ký thuế sau khi thành lập doanh nghiệp. Đây là thủ tục bắt buộc mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải tuân thủ.

https://ketoansaigon.net/thanh-lap-doanh-nghiep-1.html

Có rất nhiều loại thuế mà doanh nghiệp phải hoàn thành trong một năm. Thứ nhất là thuế môn bài nộp 1 lần/năm và nộp trong vòng 10 ngày hoặc ngày cuối cùng của tháng sau khi có giấy phép kinh doanh và đã hoàn tất thủ tục khai thuế. Thuế giá trị gia tăng (VAT) gồm khai thuế hàng tháng và quyết toán thuế cuối năm. Và cuối cùng là thuế thu nhập doanh nghiệp gồm kê khai hàng quý và quyết toán thuế cuối năm.

Bên cạnh đăng ký thuế sau khi thành lập doanh nghiệp thì doanh nghiệp còn phải tiến hành khắc dấu, đăng bố cáo… để hoàn thành các thủ tục thành lập doanh nghiệp giá rẻ giúp doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động ổn định. Bạn cũng có thể nhờ đến các thành lập doanh nghiệp của chúng tôi giúp.