HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Hóa đơn điện tử có phải đóng dấu không

Hóa đơn điện tử có phải đóng dấu không

Nhiều người thường giao dịch bằng hóa đơn điện tử đặc thù thường băn khoăn không biết thực ra theo quy định của pháp luật thì hóa đơn điện tử có phải đóng dấu không và việc đóng dấu này nếu có thì cần phải sử dụng trong trường hợp nào?

Nếu như việc sử dụng hóa đơn điện tử giá rẻ của các doanh nghiệp cần phải cân nhắc thật kỹ thì việc tìm đến các dịch vụ cung cấp uy tín sẽ giúp cho các doanh nghiệp yên tâm hơn rất nhiều khi hợp tác.

Hóa đơn điện tử có phải đóng dấu không

Nói đến vấn đề hóa đơn điện tử có phải đóng dấu không thì còn phải xét theo nhiều trường hợp khác nhau. Tất nhiên, hóa đơn điện tử không phải giống như hóa đơn giấy mà hóa đơn nào cũng bắt buộc phải đóng dấu. Nhưng doanh nghiệp cần phải biết được trường hợp nào cần phải sử dụng con dấu và trường hợp nào không cần để có thể đảm bảo tính pháp lý được tốt nhất.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng cứ là hóa đơn thì phải sử dụng con dấu để chứng thực tính hợp lệ. Nếu hóa đơn giấy sử dụng con dấu thủ công thì hóa đơn điện tử có con dấu điện tử và chữ ký điện tử. Tuy nhiên, có một điều mà doanh nghiệp cũng cần phải biết được là hóa đơn điện tử sẽ có những trường hợp không cần đến con dấu và cả chữ ký, như hóa đơn điện tử đặc thù chẳng hạn.

Một trong những lý do khiến cho các doanh nghiệp phải băn khoăn việc hóa đơn điện tử có phải đóng dấu không vì thực tế thì việc khởi tạo, lưu trữ và sử dụng hóa đơn này tất cả đều được sử dụng ở trên hệ thống. Vì thế mà làm thế nào để có thể giúp cho việc sử dụng hóa đơn được hiệu quả nhất và có thể đóng dấu được trên hóa đơn cũng là một điều rất đáng để quan tâm. Các doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng con dấu điện tử mà cơ quan thuế cấp. Nhưng để có thể đảm bảo tính pháp lý thì tốt nhất là doanh nghiệp nên sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế để có thể đảm bảo tính pháp lý và đảm bảo an toàn nhất.

Không giống như các hóa đơn mà doanh nghiệp khởi tạo thì hóa đơn có mã xác thực của cơ quan thuế giúp doanh nghiệp tránh được tình trạng giao dịch phải hóa đơn giả, hóa đơn của công ty ma… Như vậy thì không chỉ có thể đảm bảo an toàn trong kinh doanh, tránh thiệt hại về mặt kinh tế mà còn có thể giúp cho doanh nghiệp tránh được rắc rối về mặt pháp lý nữa.

Như vậy, doanh nghiệp không nên quá lo lắng đến việc hóa đơn điện tử có phải đóng dấu không mà phải quan tậm đến việc làm thế nào để việc sử dụng hóa đơn của mình được hợp pháp và mang lại hiệu quả tốt nhất trong kinh doanh.