HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Công nghiệp
  • Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động liệu có cần thiết?

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động liệu có cần thiết?

An toàn vệ sinh lao động luôn là vấn đề được xã hội quan tâm rất nhiều,vì hiểu biết về vấn đề này còn hạn chế nên đã có rất nhiều những tai nạn lao động xảy ra.

Chính vì vậy, khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động ra đời nhằm nâng cao vốn hiểu biết của cơ quan, tổ chức cũng như những cá nhân về vấn đề an toàn vệ sinh lao động.

Khi tham gia khóa huấn luyện an toàn này, các học viên hay chính là những người sử dụng lao động, những người tham gia lao động trong các nhà máy xí nghiệp sẽ được trang bị những kiến thúc cơ bản về an toàn vệ sinh lao động. Đến với khóa huấn luyện họ sẽ được những giảng viên ưu tú trực tiếp hướng dẫn cũng như giảng dạy.

Mỗi khóa huấn luyện an toànthường đề ra bảy mục tiêu chính. Mục tiêu đầu tiên chính là những nguyên tắc để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, những quyền và nghĩa vụ của người lao động về vấn đề an toàn vệ sinh lao động. Mục tiêu này tưởng chừng như đơn giản nhưng nó lại rất quan trọng, là tiền đề để người học thực hiện những mục tiêu sau một cách dễ dàng hơn. Mục tiêu thứ hai là các biện pháp phòng chống yếu tố gây hại cho người lao động như ông cho ta đã có câu “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Mục tiêu thứ ba là các biện pháp để xử lý những sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động và các vấn đề về bảo hiểm. Ở mục tiêu thứ ba này, người học sẽ được dạy các khắc phục và sửa chữa những sự cố ký thuật gây nên. Mục tiêu thứ tư là đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đối với lao đông chuyên môn. Mục tiêu thứ năm là  đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đối với những cơ sở kinh doanh. Với mục tiêu thứ sáu. Các học viên sẽ được cùng nhau tranh luận và giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp về an toàn vệ sinh lao động. Mục tiêu cuối cùng là chỉ dẫn cho các xí nghiệp cách áo dụng luật mới một các phù hợp và có hiệu quả nhất.