HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Khi nào cần phải kiểm định nồi hơi?

Khi nào kiểm định nồi hơi, và kiểm định nồi hơi như nào để bảo đảm an toàn, bài viết sau sẽ giải đáp cho mọi người.

Nồi hơi là một thiết bị luôn hoạt động ở áp suất cao, sử dụng thường xuyên trong các nhà máy xí nghiệp lớn của các Công ty thiên về kỹ thuật. Đây cũng là một loại dòng được nhà nước, bộ lao động quan tâm và yêu cầu khắt khe về mặt bảo đảm an toàn cao dành cho người lao động.

Không thể nói khi hỏng mới kiểm định nồi hơi được, việc kiểm định phải được làm liên tục, tuần hoàn, vì đây là thiết bị lớn, việc kiểm định là một yêu cầu bắt buộc. Do thế, thời gian kiểm định là thường xuyên, và có kế hoạch cố định của phòng ban kiểm định công ty.

Quy trình kiểm định nồi hơi ở các Công ty đó là:

Thứ nhất phải đọc sở lược qua toàn bộ thiết bị máy móc nồi hơi, để nắm được toàn bộ máy. Rồi kiểm tra toàn bộ thiết bị lần đầu.

Sau đó, đến bước thứ hai kiểm tra kỹ lưỡng các bộ phận máy móc bên ngoài và cả bên trong, xem các thông số kỹ thuật như nào, lưu vào để sau này sử dụng đến trong các quá trình kiểm định.

Thứ ba đó là thử nghiệm nồi hơi ở một công suất nhất định nào đó, kiểm độ quá trình vận hành có ổn không, qua một thời gian, thì kỹ thuật như thế nào.

Cuối cùng chính là quá trình xử lý mọi kết quả đã kiểm định. Và nên nhớ, mọi quá trình đã đạt mới di chuyển tới bước tiếp theo. Mọi ghi chép cần được lưu giữ đầy đủ trong bộ phận kiểm định để sau này khi kiểm định của năm thứ hai, phải mang ra để còn so sánh xem chất lượng máy đang ở mức độ nào, rồi đưa ra yêu cầu sửa chữa, hay thay thế phụ tùng bên trong ngoài cho phù hợp.

Việc kiểm định nồi hơi theo nhiều giai đoạn, và bắt buộc trước khi đưa vào hoạt động phải làm công việc này ngay, sau đó quá trình đó phải được diễn ra theo chu kỳ. Và rồi khi đã hết một năm sử dụng, phải kiểm định thêm lần nữa, rồi sang giai đoạn mới.