HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Khi nào cần thành lập ban kiểm soát công ty cổ phần

Khi nào cần thành lập ban kiểm soát công ty cổ phần

Đối với hoạt động của công ty cổ phần thì việc thành lập ban kiểm soát công ty cổ phần là điều không quá xa lạ. Tuy nhiên, khi nào thì ban kiểm soát này được thành lập và vai trò của nó như thế nào thì không phải là ai cũng có thể nắm rõ thông tin một cách chính xác nhất.

Khi nói đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp là nhắc đến một đơn vị luôn mang đến cho mọi người sự yên tâm và hài lòng khi hợp tác kinh doanh. Đây là một trong những đơn vị luôn mang đến cho mọi người một chất lượng dịch vụ tốt nhất và tiết kiệm nhất.

Khi nào cần thành lập ban kiểm soát công ty cổ phần

Việc thành lập ban kiểm soát công ty cổ phần là cách để kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty cổ phần một cách hiệu quả nhất trong một số trường hợp nhất định.Tuy nhiên, có nhiều vấn đề liên quan đến việc thành lập ban kiểm soát này mà chúng ta cần phải lưu ý như sau:

1. Khi nào cần thành lập ban kiểm soát công ty cổ phần ?

- Thứ nhất là do trong quá trình hoạt động của công ty cổ phần có sự phức tạp về việc quản lý và các mối quan hệ giữa các cổ đông. Vì công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp không bị giới hạn số lượng cổ đông tham gia. Vì thế cho nên khi tiến hành thành lập công ty cổ phần thì rất khó để có thể kiểm soát được các mối quan hệ trong cổ đông của công ty.

- Thứ hai là do công ty cổ phần không có sự tách bạch giữa chủ thể sở hữu công ty với người điều hành trực tiếp của công ty. Không riêng gì các công ty cổ phần nhỏ mà ngay cả các công ty cổ phần lớn với hàng ngàn cổ đông thì việc thành lập ban kiểm soát cũng là điều cần thiết để giám sát hoạt động công ty một cách tốt nhất.

2. Ý nghĩa của việc thành lập ban kiểm soát

-  Khi thành lập ban kiểm soát công ty cổ phần thì thông qua việc kiểm tra, giám sát của ban kiểm soát có thể giúp công ty đảm bảo được việc hoạt động một cách hợp pháp và các biện pháp  quản lý công ty luôn trung thực, cẩn trọng. Một trong những vấn đề mà ban kiểm soát luôn chú ý chính là trong hoạt động kế toán và báo cáo tài chính của công ty.

- Ban kiểm soát của công ty cổ phần thành lập nhằm phát hiện một cách kịp thời các sai phạm trong hoạt động của công ty. Từ đó có thể giúp công ty giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra trong kinh doanh.

Nói tóm lại là việc thành lập ban kiểm soát công ty cổ phần là cách tốt nhất để có thể giúp cho công ty luôn hoạt động một cách hợp pháp và ngăn  chặn những sai phạm trong kinh doanh một cách kịp thời và hiệu quả nhất.