HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Loại thuế mà doanh nghiệp tư nhân cần nộp khi hoạt động

Loại thuế mà doanh nghiệp tư nhân cần nộp khi hoạt động

Thuế là nghĩa vụ tài chính mà mỗi một doanh nghiệp khi hoạt động sẽ cần phải thực hiện với cơ quan thuế định kỳ và theo quy định của luật pháp. Còn riêng với doanh nghiệp tư nhân, cách tính thuế sẽ có những điểm khác biệt với những loại hình doanh nghiệp khác.

 

Chúng ta có thể hiểu qua một chút về công ty tư nhân, đây là mô hình doanh nghiệp không phải tổ chức, do một cá nhân làm chủ và đầu tư vốn. Theo như quy định của pháp luật nước ta thì doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, giữa nó và chủ thể sở hữu có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, gần như là một trong mọi hoạt động.

Do doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, do vậy mọi vấn đề trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của nó đều sẽ có ảnh hưởng đến chủ sở hữu nó. Vì vậy mà khi chịu trách nhiệm trước pháp luật hay những khoản nợ do quá trình kinh doanh mang lại, lúc này chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ là đối tượng giữ vai trò này.

Cũng do doanh nghiệp tư nhân và chủ sở hữu của nó là một, vì vậy việc tính thuế đối với loại hình doanh nghiệp này là không có, chỉ áp dụng vào thuế thu nhập cá nhân với chủ doanh nghiệp đó. Đây được xem là ưu điểm của loại hình doanh nghiệp này, vì vậy rất nhiều người lựa chọn thành lập doanh nghiệp cũng là do đó, bởi sẽ không phải chịu thuế doanh nghiệp trước Cơ quan nhà nước.

Dù doanh nghiệp tư nhân có được ưu điểm là không phải chịu thuế hoạt động, nhưng bên cạnh đó thì nó cũng có những mặt hạn chế nhất định. Do chỉ có duy nhất cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm bằng tất cả tài sản của mình với hoạt động của doanh nghiệp, vì vậy mà mức độ rũi ro của nó sẽ là rất cao.

Bên cạnh đó, do không có quyền kêu gọi đầu tư hay phát hành cổ phiếu,... vì vậy việc kêu gọi vốn vào doanh nghiệp tư nhân cũng không thể được. Do vậy mà từ các thông tin trên, những ai đang muốn thành lập doanh nghiệp cần nên tìm hiểu kỹ hơn về các loại hình doanh nghiệp mà mình đang hướng đến, như vậy sẽ đảm bảo có được sự lựa chọn đúng đắn. Mỗi loại hình doanh nghiệp đều có những ưu nhược điểm riêng của nó, đây là điều mà ai cũng cần biết rõ.