HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Mã ngành đăng ký kinh doanh

Các công ty dịch vụ ngoài việc cung cấp các giấy tờ thì các cá nhân, tổ chức, các nhà đầu tư cũng phải cung cấp về mã ngành đăng ký kinh doanh thì cũng có thể tìm đến các công ty dịch vụ này để được giải đáp thắc mắc.

Để dịch vụ thành lập doanh nghiệp thành lập một doanh nghiệp không khó. Nhưng sẽ vướng mắc ở những chổ tưởng chừng như nhỏ. Để thành lập một doanh nghiệp, trước tiên cần phải tìm hiểu thị trường, xác định được ngành nghề mà doanh nghiệp muốn đưa vào hoạt động, sau đó phải xác định được mã ngành đăng kí kinh doanh. 

Mã ngành đăng ký kinh doanh

Liên quan đến thủ tục đăng ký kinh doanh năm 2017, hiện tại vướng mắc trong việc soạn thảo ngành nghề kinh doanh thường đến từ việc lựa chọn mã ngành cấp 4 cho phù hợp bởi nhiều ngành nghề không có trong hệ thống mã ngành dẫn đến khó khăn khi đăng ký ngành nghề doanh nghiệp.

Để biết được mã ngành đăng ký kinh doanh chúng ta cần phải tra mã ngành. Có hai cách tra cứu mã ngành nghề đăng ký kinh doanh tại thời điểm hiện tại: Tra cứu mã ngành nghề đăng ký kinh doanh tại cổng thông tin điện tử quốc gia và tra cứu mã ngành nghề trong hệ thống mã ngành nghề kinh tế Việt Nam tại các quy định trong Luật doanh nghiệp mà pháp luật ban hành. Các ngành nghề tròn vành rõ chữ như: Lắp đặt thiết bị điện,... việc tra cứu không phải là vấn đề khó khăn với người tra cứu ngành nghề.

Tuy nhiên đối với những ngành nghề mà tên mã ngành không thể hiện hoặc thể hiện không đủ nội dung doanh nghiệp hoạt động thì bạn cần xem kỹ các thông tin mà pháp luật quy định. Ví dụ: Xây dựng công trình trạm biến áp nằm trong mã ngành Xây dựng công trình công ích.

Ngoài ra các bạn có thể gặp một số vướng mắc khi đăng ký ngành nghề kinh doanh theo mã ngành, cụ thể: một số ngành nghề chưa được quy định chi tiết trong mã ngành như: Buôn bán thiết bị phòng cháy chữa cháy, buôn bán thiết bị ngành dầu khí, một số ngành nghề phòng đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp phải liệt kê chi tiết nội dung kinh doanh do mã ngành cấp 4 khá chung chung, một số ngành nghề kinh doanh ghi theo chứng chỉ hành nghề, giấy phép con nên không đúng với nội dung mã ngành ghi nhận, công ty vốn nước ngoài có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khó áp ngành nghề vì mục tiêu dự án được cấp theo mã CPC quy định tại biểu cam kết WTO.

Ngành nghề luôn giúp đối tác xác định lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp do đó ghi ngành nghề kinh doanh khoa học sẽ giúp đối tác đánh giá doanh nghiệp tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn chọn sau mã ngành đăng ký kinh doanh hay áp sai mã ngành thì nó cũng sẽ rất khó để có thể đảm bảo việc thành lập doanh nghiệp được cơ quan chức năng xét duyệt.