HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Công nghiệp
  • Ngân Sơn - Quản lý cơ sở dữ liệu đất đai bằng công nghệ thông tin

Ngân Sơn - Quản lý cơ sở dữ liệu đất đai bằng công nghệ thông tin

Năm 2014, huyện Ngân Sơn triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, quản lý bằng công nghệ thông tin (số hoá). Việc triển khai xây dựng dự án này hết sức tiện lợi trong công tác quản lý, chỉnh lý biến động nguồn dữ liệu đất đai thống nhất từ tỉnh tới các huyện, thị xã nói chung và huyện Ngân Sơn nói riêng, người dân có thể tìm hiểu mọi thông tin về đất đai thông qua hệ thống này.

Huyện Ngân Sơn đang triển khai dự án hệ thống thông tin đất đai hoàn chỉnh bao gồm dữ liệu, trang thiết bị phần cứng, phần mềm; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, kết nối trên mạng để khai thác và sử dụng, đảm bảo sự minh bạch trong quản lý đất đai; là tài liệu cơ sở phục vụ cho việc hoạch định chính sách kinh tế xã hội trên địa bàn huyện (khảo sát thiết kế các công trình giao thông, các khu du lịch, khu công nghiệp...

Dự án  được Sở Tài nguyên và Môi trường  tổ chức thực hiện công tác đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000 cho 11 xã, thị trấn của huyện từ năm 2010, 2011 gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ sử dụng đất (Với diện tích hơn 7.467ha, số lượng hơn 133.700 thửa đất); đối với đất lâm nghiệp đã lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:10.000 và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được hơn 57.119 ha, với số lượng hơn 9.200 thửa đất.

Cán bộ phòng Tài nguyên Môi trường huyện Ngân Sơn cập nhật hồ sơ, dữ liệu để đưa vào hệ thống quản lý bằng công nghệ thông tin
Cán bộ phòng Tài nguyên Môi trường huyện Ngân Sơn cập nhật hồ sơ, dữ liệu để đưa vào hệ thống quản lý bằng công nghệ thông tin

Để số hóa được cơ sở dữ liệu đất đai tại Ngân Sơn thì phần nội dung rất quan trọng là xây dựng dữ liệu không gian địa chính từ nguồn bản đồ đo đạc mới đã được tập trung triển khai. Trong đó, xây dựng tỷ lệ 1:1000 khu vực đất ở, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp của 11 xã thuộc phạm vi địa giới hành chính huyện Ngân Sơn; đồng bộ dữ liệu không gian địa chính đa tỷ lệ. Tiếp đó, xây dựng dữ liệu thuộc tính địa chính từ nguồn hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng dữ liệu thuộc tính địa; quét hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; biên tập để hình thành kho hồ sơ địa chính dạng số phục vụ kết nối với dữ liệu không gian và thuộc tính địa chính.

Thông tư số 04/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đã có hiệu lực. Theo đó, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quản lý bằng công nghệ số thống nhất từ trung ương đến địa phương.  Quản lý đất đai về tình hình triển khai và kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại địa phương theo định kỳ 6 tháng và hàng năm.

Đồng chí Hoàng Ngọc Ngự, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ngân Sơn cho biết: Hiện nay, phòng đang chủ động chỉ đạo các bộ phận hoàn chỉnh hồ sơ và các văn bản liên quan đến công tác quản lý đất đai để cập nhật hệ thống theo dự án, tuy nhiên với khối lượng công việc là rất lớn và đảm bảo độ chính xác cao vì vậy phòng đang tiến hành xử lý hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ đồng thời vẫn duy trì các công việc khác của phòng.

Dự kiến công tác xây dựng cơ ở dữ liệu đất đai tại huyện Ngân Sơn sẽ hoàn thành, đưa vào vận hành, khai thác, sử dụng trước 30/6/2014. Sau khi hoàn thành, cơ sở dữ liệu được đăng tải trên mạng Internet thì người dân có thể tra cứu ngay một diện tích đất cần tìm kiếm thông tin như biến động về chuyển đổi, diện tích, số lô, số thửa. Đây là điều hết sức tiện lợi không chỉ cho công tác quản lý mà còn đối với việc tìm hiểu thông tin của nhân dân.  Đây là bước đầu tiên để tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tại những huyện, thị còn lại trong tỉnh từng bước hoàn thành nội dung theo Thông tư 04 và phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.