HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Công nghiệp
  • Nhập khẩu máy xây dựng giảm vào tháng 4/2014

Nhập khẩu máy xây dựng giảm vào tháng 4/2014

Theo thống kê chi bộ số lượng máy xây dựng được nhập khẩu vào tháng 4/2014 sẽ có dấu hiệu giảm. Với từng loại máy tỉ lệ giảm có phần khác nhau nhưng không ảnh hưởng nhiều tới nền kinh tế lắm.

Những loại máy xây dựng chủ yếu là xe máy xúc đào, xe lu, xe máy ủi có tỉ lệ tăng giảm rõ rệt được được thống kê một cách kĩ lưỡng. Các loại máy xây dựng chủ yếu được nhập từ Trung Quốc vì giá rẻ hơn rất nhiều so với cá loại máy ở nước khác.

 

 Sau khi tăng liên tiếp trong quý I/2014, đến tháng 4/2014 nhập khẩu máy xây dựng về nước ta đã giảm. Tuy nhiên, tính chung trong 4 tháng đầu năm 2014,  và chỉ tính riêng 3 chủng loại máy xây dựng được nhập khẩu chính về nước ta là máy xúc đào, máy xúc lật; máy ủi; máy lu, xe lu, xe nâng thì vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2013.

Theo số liệu thống kê sơ bộ, nhập khẩu máy xây dựng về nước ta trong tháng 4/2014 đạt 1.104 chiếc với trị giá 21,98 triệu USD, giảm 9,58% về lượng và 24,71% về trị giá so với tháng trước; giảm 16,11% về lượng nhưng tăng 3,81% về trị giá so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2014, nhập khẩu máy xây dựng về nước  ta đạt 4.294 chiếc với trị giá 96,49 triệu USD, giảm 7,81% về lượng nhưng tăng 40,74% về trị giá so với cùng kỳ năm 2013.

Nhận định về tình hình nhập khẩu máy xây dựng trong thời gian tới: Tuy nhập khẩu máy xây dựng về nước ta chững lại trong  tháng 4 vừa qua nhưng theo thông lệ hàng năm kể từ tháng 4 là thời gian bắt đầu vào mùa xây dựng cao điểm nên nhu cầu về máy móc phụ tùng phục vụ trong ngành xây dựng và giao thông cũng tăng lên. Do đó, các doanh nghiệp tăng cường cũng nhập khẩu máy xây dựng. Dự báo, trong những tháng tới nhập khẩu máy xây dựng về nước ta tăng nhẹ, đạt trên 1.200 chiếc/tháng.

Cơ cấu chủng loại

Nhập khẩu các chủng loại máy xây dựng về nước ta trong tháng 4 vừa qua đều giảm so với tháng trước. Cụ thể một số chủng loại như sau:

Máy xúc đào: Theo thống kê sơ bộ, nhập khẩu máy xúc đào trong tháng 4/2014 đạt 873 chiếc với trị giá 15,81 triệu USD, giảm 10,55% về lượng và 24,94% về trị giá so với tháng trước; tăng 8,72 về lượng nhưng giảm 9,44 % về trị giá so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2014, nhập khẩu máy xúc đào đạt 3.380 chiếc với trị giá 71,55 triệu USD, tăng 30,70 % về lượng và 28,31% về trị giá so với cùng kỳ năm 2013.

Xe lu, máy lu : Nhập khẩu chủng loại xe lu,  máy lu về nước ta trong tháng 4/2014 ước đạt 132 chiếc với trị giá 5,39 triệu USD, giảm 19,02% về lượng và 13,94% về trị giá so với tháng trước; tăng 78,38% về lượng và 141,12% về trị giá so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2014, nhập khẩu chủng loại máy lu, xe lu về nước ta ước đạt 542 chiếc với trị giá 19,40 triệu USD, tăng 118,55% về lượng và 200,94% về trị giá so với cùng kỳ năm 2013.

Máy ủi: Tháng 4/2014, nhập khẩu máy ủi về nước ta ước đạt 37 chiếc với trị giá 555 nghìn USD, giảm 24,49% về lượng và 60,12% về trị giá so với tháng trước; tăng 8,82% về lượng nhưng giảm 46,35% về trị giá so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2014, nhập khẩu máy ủi ước đạt 193 chiếc  với trị giá 4,19 triệu USD, tăng 10,29% về lượng nhưng giảm 14,89% về trị giá so với cùng kỳ năm 2013.

Tình hình nhập khẩu máy xây dựng từ ngày 15/05 – 21/05/2014

Theo thống kê sơ bộ,, nhập khẩu máy xây dựng từ ngày 15/05 – 21/05/2014 đạt 325 chiếc với trị giá 7,47 triệu USD, giảm 20,54% về lượng và 9,46% về trị giá so với tuần trước.

Trong đó, nhập khẩu máy xúc đào đạt 230 chiếc với trị giá 4,64% triệu USD, giảm 29,01% về lượng và 26,51% về trị giá so với tuần trước; nhập khẩu máy lu, xe lu đạt 47 chiếc với trị giá 2,20 triệu USD, giảm 12,96% về lượng nhưng tăng 42,75% về trị giá so với tuần trước; máy ủi đạt 15 chiếc với trị giá 200 nghìn USD, giảm 11,76% về lượng và 43,02% về trị giá so với tuần trước.

Tuần qua, các doanh nghiệp nhập khẩu máy xây dựng từ 13 thị trường. Nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản ước đạt 169 chiếc với trị giá 2,94 triệu USD, giảm 15,50% về lượng và 11,86% về trị giá so với tuần trước.

Nhập khẩu máy xây dựng từ thị trường Trung Quốc trong tuần qua tăng mạnh, ước đạt 43 chiếc với trị giá 539,74 nghìn USD, tăng 65,38% về lượng và 416,99% về trị giá so với tuần trước.