HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Công nghiệp
  • Nhiệt điện Uông Bí: Sản xuất được trên 1,7 tỷ kWh điện

Nhiệt điện Uông Bí: Sản xuất được trên 1,7 tỷ kWh điện

Năm 2014, Nhà máy nhiệt điện Uông Bí (Tổng công ty Phát điện I - EVN GENCO I) dự kiến sản xuất khoảng trên 3 tỷ kWh điện, nhưng tính đến hết tháng 6 nhà máy này mới sản xuất được trên 1,7 tỷ kWh điện, đạt 78% kế hoạch 6 tháng và chỉ đạt 48,8% kế hoạch năm.

Nhà máy nhiệt điện Uông Bí.

Nhà máy nhiệt điện Uông Bí.

CôngThương - Ông Nguyễn Khắc Sơn- Tổng giám đốc EVN GENCO I cho rằng: Nguyên nhân do thiết bị vừa đưa vào vận hành chỉ chạy được khoảng 280MW- chưa phát huy được hết công suất. Bên cạnh đó, nhiều thiết bị chưa hoàn thiện nên EVN GENCO I chỉ nghiệm thu có điều kiện. Thậm chí, công tác bảo hành, hoàn thiện tổ máy nhà thầu làm rất kém dẫn tới vận hành không lâu thì các thiết bị xảy ra sự cố. Sau mỗi lần xảy ra sự cố, công tác sửa chữa không kịp thời.

Do đang là mùa mưa nên thủy điện được huy động tối đa, nhiệt điện ít huy động nên Nhà máy nhiệt điện Uông Bí chỉ có một tổ máy 300MW đang vận hành, còn lại tổ máy 330MW và 110MW dừng vận hành để bảo dưỡng, sửa chữa. Thời điểm cuối năm, nhiệt điện được huy động phát cao hơn thủy điện, khi đó nhiệt điện Uông Bí mới có thể hoàn thành được kế hoạch đề ra.