HỘI KHOA HỌC
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Chia sẻ
  • Những điều cần biết khi làm thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần

Những điều cần biết khi làm thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần

Nhiều người tham gia BHXH muốn làm thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần nhưng vẫn còn băn khoăn nhiều vấn đề phát sinh liên quan đến các vấn đề sau này. Đối với vấn đề này thì nó còn có nhiều quy định mà người tham gia bảo hiểm ít để ý đến.

Nói đến việc làm các thủ tục bảo hiểm xã hội thì không ít người khá ngại vì họ không có thời gian hay bản thân không nắm rõ thông tin về quy định. Vì thế họ chọn dịch vụ bảo hiểm xã hội để  có thể yên tâm hơn khi hoàn tất công việc.

Những điều cần biết khi làm thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần

Nếu muốn làm thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần thì người tham giaa bảo hiểm cần phải lưu ý nhiều vấn đề liên quan sau đây để có thể thực hiện cho đúng nhằm tuân thủ theo quy định được ban hành mà cũng có thể đảm bảo quyền lợi cho mình một cách tốt nhất.

- Thứ nhất là nếu muốn làm thủ tục để rút sổ BHXH thì người tham gia BHXH cần phải biết là mình có thuộc đối tượng được rút BHXH hay không? Như vậy thì việc làm thủ tục mới thuận lợi. Theo quy định thì để được làm thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần thì người tham gia BHXH cần thuộc các trường hợp : người lao động nghỉ việc 1  năm và không tham gia đóng BHXH tiếp; người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đóng đủ 20 năm BHXH;người lao động ra định cư nước ngoài;người lao động mắc bệnh nan y theo quy định của Bộ Y tế.

- Thứ hai là khi rút sổ BHXH thì người lao động sẽ bị thu hồi sổ BHXH của mình và không được trả lại sổ trong thời gian chờ giải  quyết thủ tục. Vì thế, trước khi quyết định làm thủ tục thì người tham gia BHXH cần cân nhắc thật kỹ.

- Thứ ba là sau khi đã làm thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần mà sau này người tham gia BHXH có tiếp tục tham gia đóng BHXH tiếp thì người tham gia sẽ được cấp một cuốn sổ mới. Theo đó thì truồng hợp này sẽ xem như là người mới tham gia BHXH và được hưởng các chế độ theo quy định của luật BHXH dành cho người tham gia BHXH.

- Thứ tư là đối với người tham gia BHXH đã rút sổ BHXH 01 lần thì nếu thời gian đóng BHXH mà người tham gia chưa được hưởng thất nghiệp hay hưởng nhưng còn số tháng dư thì cơ quan BHXH sẽ trả lại sổ mới để ghi nhận thông tin người tham gia BHXH còn số tháng chưa hưởng BHTN. Như vậy có thể đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH một cách tốt nhất.

Nói tóm lại thì khi làm thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần thì người tham gia BHXH nên lưu ý các thông tin trên đây để có thể đảm bảo được quyền lợi cho mình một cách tốt nhất.