HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Kinh tế
  • Những đối tượng có quyền thành lập doanh nghiệp

Những đối tượng có quyền thành lập doanh nghiệp

Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp là công việc của doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp được thành lập. Pháp luật có quy định đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp rất cụ thể và rõ ràng.

Bạn có thể lựa chọn thành lập doanh nghiệp của chúng tôi để nhận được sự tư vấn về quy định đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp và các thủ tục khác nhằm hoàn thiện việc thành lập doanh nghiệp một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất.

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Quy định đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp gồm các nội dung sau: Doanh nghiệp phải đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp sau 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Các phương thức doanh nghiệp có thể lựa chọn để đăng bố cáo: Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, tại trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, thông qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Nếu doanh nghiệp không thực hiện theo quy định thì doanh nghiệp sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định 53/2007/NĐ-CP của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Việc đăng bố cáo không tốn quá nhiều chi phí tuy nhiên việc lựa chọn một đơn vị uy tín và chất lượng cũng cần có sự hiểu biết và trải nghiệm.