HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Nội dung mẫu xác nhận bảo hiểm xã hội

Nội dung mẫu xác nhận bảo hiểm xã hội

Nhiều thủ tục hành chính hiện nay yêu cầu người lao động phải có mẫu xác nhận bảo hiểm xã hội để có thể chứng minh được việc tham gia BHXH của mình là hoàn toán có thực. Nhưng, thông tin và nội dung của giấy tờ pháp lý này như thế nào thì không phải là ai cũng biết được để khai thông tin cho đúng.

Với xu hướng phát triển của thời đại thì việc mà nhiều người đang tìm đến và lựa chọn dịch vụ bảo hiểm xã hội đang là điều rất hiển nhiên. Nó như một hướng giải quyết mang tính hiệu quả mà nhiều người đang ưu ái lựa chọn hiện nay.

Nội dung mẫu xác nhận bảo hiểm xã hội

Mẫu xác nhận bảo hiểm xã hội được cơ quan BHXH ban hành để dành cho người lao động đang thực hiện tham gia bảo hiểm xã hội tại cơ quan bảo hiểm xin xác nhận việc  đóng BHXH của mình là có thật để giải quyết công việc nào đó.  Theo quy định thì khi người lao động làm mẫu xác nhận này thì người có thẩm quyền ký giấy xác nhận chính là thủ trưởng đơn vị nơi đang làm việc . Sau đó thì người lao động đem giấy xác nhận đó đến cơ quan bảo hiểm xác nhận lại . Phải đầy đủ thủ tục như vậy thì mới có thể đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Nội dung của mẫu xác nhận bảo hiểm xã hội cần phải đảm bảo đầy đủ các thông tin sau để có thể được cơ quan chức năng chấp nhận:

-  Thứ nhất là thông tin quốc hiệu, tiêu ngữ và ngày tháng năm lập mẫu xác nhận.

- Thứ hai là thông tin về tên mẫu xác nhận bảo hiểm xã hội

- Thứ ba là thông tin về thủ trưởng đơn vị nơi người lao động đang làm việc.

- Thứ tư là thông tin về người lao động cần xác nhận việc đóng BHXH. Thông tin này bao gồm: họ tên, CMND, chức danh, địa chỉ làm việc, cơ quan đóng BHXH, số sổ BHXH.

- Thứ năm là thông tin về lý do cần làm mẫu xác nhận bảo hiểm xã hội .

- Thứ sáu là chữ ký và xác nhận của thủ trưởng đơn vị làm  việc và  chữ ký họ tên của người đề nghị xác nhận thông tin.

- Thứ bảy là thông tin xác nhận của cơ quan BHXH về việc người lao động có tham gia đóng BHXH bao gồm: Tên cơ quan  BHXH, tên người cần xác nhận thông tin, thời gian mà người lao động đã tham gia BHXH, số sổ BHXH.

- Thứ tám là thông  tin về ngày tháng năm mà cơ quan BHXH xác nhận  thông tin cùng họ tên và chữ ký của đại diện cơ quan BHXH đã xác nhận thông tin ở mẫu trên.

Như vậy, khi tiến hành làm mẫu xác nhận bảo hiểm xã hội thì người lao động phải lưu ý các vấn đề trên để có thể đảm bảo là việc xác nhận thời gian đóng BHXH của mình được chính xác và đầy đủ nhất.