HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Công nghiệp
  • Phê duyệt 6 đề án thăm dò khoáng sản than

Phê duyệt 6 đề án thăm dò khoáng sản than

Hội đồng thẩm định Đề án thăm dò khoáng sản Bộ Tài nguyên và Môi trường do Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và khoáng sản Nguyễn Văn Thuấn chủ trì đã thẩm định và nhất trí thông qua 6 đề án thăm dò khoáng sản than do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) làm chủ đầu tư.

Đó là các đề án: thăm dò mỏ Mạo Khê, Đồng Vông - Uông Thượng, Suối Lại, Bình Minh, Lộ Trí và Nam Khe Tam, với tổng khối lượng 465.784mk/842LK, tương ứng tổng chi phí thăm dò gần 2437 tỷ đồng.

Trong số 6 đề án trên, cán bộ địa chất của Công ty VITE đã lập và bảo vệ thành công 5 đề án thăm dò mỏ Mạo Khê, Đồng Vông - Uông Thượng, Bình Minh, Lộ Trí và Nam Khe Tam. Đề án thăm dò mỏ Suối Lại do nhóm tác giả Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ - Vinacomin thực hiện. Kết quả thi công các đề án thăm dò này sẽ góp phần phục vụ “Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 09/01/2012.