HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Quy trình đăng ký kinh doanh

Để đăng ký kinh doanh quan đến các thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp nhằm rút ngắn thời gian và chi phí của việc đăng ký kinh doanh vì vậy việc có Quy trình đăng ký kinh doanh sẽ giúp được các doanh nghiệp biết được các bước, trình tự, thủ tục khi đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nếu bạn muốn thực hiện việc đăng ký kinh doanh nhanh chống, đúng thời gian quy định và giảm chi phí có thể liên hệ với Dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được tư vấn, giúp đỡ giải quyết các vấn đề trên.

Quy trình đăng ký kinh doanh

Trước hết các doanh nghiệp phải chuẩn bị các loại hồ sơ theo quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh. Nếu doanh nghiệp đăng ký một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì bắt buộc doanh nghiệp phải  bổ sung thêm các loại giấy tờ, chứng chỉ, bằng cấp và phải đáp ứng được những ngành nghề mà mình muốn kinh doanh.

Trường hợp người thành lập không tự làm thủ tục đăng ký kinh doanh thì phải có giấy ủy quyền cho người đi làm thủ tục thay để có  thể đảm bảo tính pháp lý sau này. Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký của Sở Kế hoạch Đầu tư nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính. Đặc biệt là khi nộp  hồ sơ thì doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ tất cả giấy tờ trong hồ sơ được hợp lệ hay chưa để có thể tránh mất thời gian bổ sung thêm  thông tin nếu hồ sơ bị trả về.

Khi nộp hồ sơ cần xem xét ngày làm việc của bộ phận đăng ký kinh doanh để khỏi phải mất thời gian nộp hồ sơ. Theo quy định của pháp luật thì lệ phí bước đầu để đăng ký là 200.000 đồng/lần.  Sau khi tiếp nhận hồ sơ cán bộ có thẩm quyền kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu trường hợp hồ sơ bị thiếu hoặc chưa đầy đủ theo yêu cầu thì cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản để doanh nghiệp bổ sung theo yêu cầu.

Nếu hồ sơ cung cấp đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì bảy ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể nhận giấy đăng ký klinh doanh tại Sở Kế hoạch đầu tư hoặc có thể đăng ký nhận thông qua đường bưu điện theo địa chỉ mà doanh nghiệp đã đăng ký.

Với Quy trình đăng ký kinh doanh giúp các doanh nghiệp chủ động về thời gian cũng như chuẩn bị các giấy tờ liên quan góp phần đăng ký kinh doanh một cách nhanh chống, thuận lợi, góp phần đưa doanh nghiệp vào hoạt động theo quy định của pháp luật