HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Kinh tế
  • Sở hữu chéo chưa phải là bệnh của hệ thống ngân hàng?

Sở hữu chéo chưa phải là bệnh của hệ thống ngân hàng?

Phải xử lý nghiêm ma trận sở hữu chéo các tổ chức tín dụng thì việc tái cấu trúc nền kinh tế mới thoát khỏi gọng kìm của các “nhóm lợi ích”.

Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành nêu quan điểm về việc xử lý sở hữu chéo các tổ chức tín dụng trong mối quan hệ với việc tái cấu trúc nền kinh tế.

PV: - Trong văn bản trả lời chất vấn gửi đại biểu Quốc hội vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến cuối năm 2013 quy mô sở hữu chéo trực tiếp trong hệ thống tín dụng của Việt Nam là "chưa lớn". Ông bình luận gì về vấn đề này?

Chuyên gia Bùi Kiến Thành: - Nói chung chung như là “quy mô sở hữu chéo trực tiếp trong hệ thống tín dụng của Việt Nam là "chưa lớn" thì Quốc hội cũng như nhân dân không thể biết được tình hình chính xác là như thế nào.Có nhiều câu hỏi được đặt ra như sở hữu chéo có phạm pháp hay không? Nếu là phạm pháp thì cần phải ngăn chặn ngay chứ không phải đợi đến khi nó “đủ lớn” mới quan tâm.

Nhan dien 6 nhom so huu cheo trong ngan hang     

>> Nhận diện 6 nhóm sở hữu chéo trong ngân hàng

Sở hữu chéo là quan hệ diễn ra ngày càng phổ biến giữa các DN trong nền kinh tế, đặc biệt là trong ngành ngân hàng. Sở hữu chéo đã và đang đe dọa đến tính minh bạch, an toàn của hệ thống ngân hàng nói riêng, hệ thống tài chính nói chung.
Quy định của luật pháp nói gì? Sở hữu chéo có phải là bệnh của hệ thống ngân hàng hay không? Hay mức độ nhiễm “chưa lớn” nên không phải là HIV? Đến mức độ nhiễm nào thì Ngân hàng Nhà nước mới đánh giá sở hữu chéo là một loại HIV của hệ thống ngân hàng và mới có biện pháp xử lý.

Luật pháp có quy định và cho phép Ngân hàng nhà nước chờ đợi sở hữu chéo lớn đến mức nào mới phải xử lý hay không? Nếu không Ngân hàng nhà nước vẫn bỏ qua vì sở hữu chéo “chưa lớn” thì ngân hàng nhà nước có vi phạm pháp luật hay không?
Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành
Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành

Thực chất tình trạng sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng đã dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng như chúng ta đã thấy qua các vụ kiện trước tòa án trong những tháng qua.

Ngân hàng nhà nước cần phải có báo cáo chính xác về tình hình sở hữu chéo cho Quốc hội, Chính phủ biết Ngân hàng nhà nước đã áp dụng những biện pháp gì để xử lý các trường hợp vi phạm, chứ không phải chỉ nêu ra một số giải pháp nhằm hạn chế sở hữu chéo trong tương lai. .

Mấu chốt vấn đề lợi ích nhóm

PV: - Thống đốc NHNN cũng đã nêu một số giải pháp nhằm hạn chế sở hữu chéo, đầu tư chéo như đặt ra cơ chế tiếp nhận, mua lại cổ phần vốn thoái của các doanh nghiệp nhà nước tại tổ chức tín dụng; ra thông tư hướng dẫn thời hạn, trình tự thủ tục chuyển tiếp việc cổ đông của tổ chức tín dụng sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ quy định.

Ngoài ra, biện pháp cũng được đưa ra như yêu cầu cổ đông, nhóm cổ đông mới nhận chuyển nhượng cổ phần, vốn từ các cổ đông cũ tại ngân hàng yếu kém phải chứng minh có đủ năng lực tài chính, không sử dụng vốn vay, huy động từ tổ chức tín dụng đó hoặc tổ chức, cá nhân khác.