HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Sự cần thiết của kiểm định cầu trục định kỳ

Sự cần thiết của kiểm định cầu trục định kỳ

Kiểm định cầu trục định kỳ là quá trình kiểm định được lặp lại sau một khoảng thời gian nhất định. Việc kiểm định theo chu kỳ cũng rất cần thiết vì những lý do sau.

Kiểm định cầu trục định kỳ được thực hiện sau khi hết hạn lần kiểm định định kỳ trước. Mỗi cầu trục khác nhau có thời gian giữa hai lần kiểm định định kỳ khác nhau nhưng thường sẽ không quá một năm. Việc kiểm định cầu trục định kỳ giúp kiểm tra lại sự an toàn của cầu trục sau một thời gian làm việc. Sau những khoảng thời gian đó, một số bộ phận của cầu trục có thể bị mòn đi, hơ hỏng nhẹ hay giảm năng suất do một số vấn đề về kỹ thuật. Do vậy, để đảm bảo tính an toàn cho người điều khiển cầu trục cũng như năng suất làm việc của công ty thì việc kiểm định là cần thiết giúp phát hiện và sửa chữa những hư hỏng trong quá trình làm việc gây ra.

Việc kiểm định cầu trục theo định kỳ còn giúp đánh giá năng suất làm việc của cầu trục đó. Sau những thời gian làm việc, năng suất và tuổi thọ của cầu trục giảm dần. Muốn cải thiện năng suất cũng như tuổi thọ của cầu trục đó cần sự bảo trì thường xuyên. Nếu việc bảo trì không mấy khả quan thì việc kiểm định giúp biết được năng suất hiện tại của cầu trục là bao nhiêu qua đó điều chỉnh mức trọng tải phù hợp để làm việc. tránh được tình trạng làm việc quá tải dẫn đến hư hỏng thiết bị cũng như gây nguy hiểm cho người điều khiển.

Việc kiểm định cầu trục định kỳ còn giúp cho các cơ sở xí nghiệp biết được tuổi thọ của thiết bị cầu trục đó. Qua đó có thể tìm biện pháp thay thế kịp thời để tránh mất năng suất lao động. Tránh được tình trạng khi bị hư hỏng không có thiết bị để thay thế làm cho công việc bị đình trệ, mất năng suất.

Việc kiểm định cầu trục theo chu kỳ cần phải thực hiện đầy đủ, không sót một khoảng thời gian nào để đảm bảo tính chính xác.