HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Kinh tế
  • Tập đoàn Dầu khí: Nộp ngân sách 98,6 ngàn tỷ đồng

Tập đoàn Dầu khí: Nộp ngân sách 98,6 ngàn tỷ đồng

Trong 7 tháng đầu năm 2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) tiếp tục giữ vững nhịp độ phát triển tốt, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đặc biệt là các chỉ tiêu về tài chính, nộp ngân sách nhà nước đạt 98,6 ngàn tỷ đồng.

Giàn khai thác mỏ Dừa thuộc Lô 12W, thềm lục địa Việt Nam cho dòng dầu đầu tiên từ ngày 10/7/2014.

Giàn khai thác mỏ Dừa thuộc Lô 12W, thềm lục địa Việt Nam cho dòng dầu đầu tiên từ ngày 10/7/2014.

CôngThương - Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí được triển khai theo kế hoạch đã đề ra. Tính đến hết tháng 7/2014, Tập đoàn đã triển khai khoan thăm dò thẩm lượng 19 giếng khoan, trong đó: 12 giếng đã hoàn thành và 07 giếng đang triển khai thực hiện.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu trong tháng 7 đạt 2,22 triệu tấn, tính chung 7 tháng đạt 16,09 triệu tấn, vượt 10% kế hoạch 7 tháng Chính phủ giao, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong 7 tháng, PetroVietnam đã sản xuất điện đạt 9,55 tỷ kWh, tăng 13% so kế hoạch; sản xuất đạm đạt 949 ngàn tấn, tăng 5% ; sản xuất xăng dầu đạt 2,88 triệu tấn, tăng 20,7% so với kế hoạch, trong đó, tổng sản phẩm sản xuất từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt 2,94 triệu tấn.

Với nỗ lực vượt khó, trong 7 tháng, toàn bộ các đơn vị trong tập đoàn đạt tổng doanh thu 434 ngàn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt 98,6 ngàn tỷ đồng, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo được triển khai tích cực công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được Tập đoàn tích cực triển khai với tổng số tiền thực hiện công tác an sinh xã hội 7 tháng đầu năm 2014 đạt 350 tỷ đồng.

Tất cả các đơn vị thành viên PetroVietnam đã triển khai Chương trình hành động thực hiện tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Trong 7 tháng đầu năm 2014, toàn Tập đoàn đã tiết giảm khoảng 1.900 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch năm.