HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Kinh tế
  • Thẩm quyền quyết định thành lập doanh nghiệp của ai

Thẩm quyền quyết định thành lập doanh nghiệp của ai

Thẩm quyền quyết định thành lập doanh nghiệp là vấn đề được nhiều người tìm hiểu, hãy cùng nhau tìm hiểu.

Tìm hiểu về thẩm quyền quyết định thành lập doanh nghiệp là điều cần thiết cho những ai có mong muốn thành lập doanh nghiệp. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian tuy nhiên vẫn chưa đảm bảo 100%, chúng tôi xin tư vấn thêm cho bạn dùng những thành lập doanh nghiệp đang có trên thị trường.

dich vu thanh lap doanh nghiep gia re

Thẩm quyền quyết định thành lập doanh nghiệp thuộc về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặc trụ sở chính. Doanh nghiệp muốn đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ bao gồm: giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định, danh sách thành viên hoặc cổ đông kiềm theo bản sao Giấy CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của từng thành viên. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.