HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thành lập công ty cổ phần du lịch

Thành lập công ty cổ phần du lịch

Việt Nam là một đất nước có nhiều thắng cảnh và địa điể du lịch lý thú có khả năng thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Đây chính là thị trường màu mỡ để nhiều người đầu tư kinh doanh. Và việc thành lập công ty cổ phần du lịch cũng là một xu thế tất yếu trong thị trường kinh doanh sôi động của ngành du lịch.

Không quá kho khăn khi chuẩn bị và thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh nếu bạn biết tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp.  Đây chính là sự đảm bảo cho bạn có thể hoàn tất việc đăng ký kinh doanh một cách nhanh chóng nhất.

Thành lập công ty cổ phần du lịch

Trước khi  tìm hiểu hồ sơ thành lập công ty cổ phần du lịch thì bạn cần biết được ưu, nhược điểm của công ty cổ phần như thế nào để quyết định cho chính xác:

Ưu điểm:

- Loại hình công ty này có chế độ trách nhiệm  hữu hạn nên cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về tài sản và nợ công ty trong phạm vi vốn góp.

- Có khả năng hoạt động rộng trong nhiều lĩnh vực

- Không hạn chế số lượng cổ đông nên có cơ cấu góp vốn linh động

- Được phép phát hành phiếu ra thị trường để huy động vốn

- Không bị quản lý chặt chẽ trong việc chuyển nhượng cổ phần như các loại hình doanh nghiệp khác.

Nhược điểm:

- Vì số lượng cổ đông tham gia công ty nhiều nên việc quản lý sẽ khó khăn hơn.

- Các quy định về tài chính và kế toán sẽ bị quản lý chặt chẽ hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần du lịch  bao gồm:

- Thứ nhất là đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định.

- Thứ hai là bản điều lệ công ty cổ phần có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và các cổ đông của công ty.

- Thứ ba là bản danh sách các  cổ đông sáng lập công ty. Nếu công ty có cổ đông là người nước ngoài thì phải kèm theo một danh sách riêng.

- Các giấy tờ cá nhân đối với cổ đông là cá nhân như: bản sao CMND/hộ chiếu còn hiệu lực/thẻ căn cước…

- Giấy tờ chứng minh đối với cổ  đông là tổ chức như: giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp hoặc  các giấy tờ, tài liệu tương đương khác.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hết các giấy tờ và hồ sơ nói trên thì bạn cần liên hệ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ xét duyệt  đăng ký kinh doanh. Nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ quan chức năng sẽ trao giấy biên nhận và hẹn ngày nhận kết quả.

Như vậy, để thành lập công ty cổ phần du lịch thì bạn cần lưu ý tham khảo những thông tin trên để có thể đảm bảo việc thành lập công ty được thuận lợi và đảm bảo tính hợp pháp.