HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Ngày nay, cùng với sự phát triển của các loại hình dịch vụ thành lập công ty, sự phát triển đi len của xã hội. Để đáp ứng được nhu cầu cũng như đáp ứng được thị trường trong và ngoài nước thì đòi hỏi các công ty, doanh nghiệp phải có bước thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Trong khi các công ty, doanh nghiệp đua nhau ra đời, các công ty dịch vụ không những cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp mà các công ty này còn cung cấp thêm các dịch vụ liên quan đến vấn đề giấy phép kinh doanh cũng như các thông tin liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Theo luật doanh nghiệp năm 2014 trong  giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn ghi nhận ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Toàn bộ ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp được ghi nhận trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải vì thế mà doanh nghiệp không phải đăng ký ngành nghề đăng ký kinh doanh khi có những thay đổi ngành nghề kinh doanh trong danh mục đã đăng ký.

Theo quy định mà pháp luật ban hành thì khi doanh nghiệp muốn bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh vẫn phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh bình thường như trước đây.

Một trong những thủ tục đầu tiên cần phải làm đó là thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền kèm các giấy tờ liên quan.Mặc dù trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới không còn ghi thông tin ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp nữa nhưng đây là công việc mà pháp luật quy định doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện để có thể đảm bảo việc quản lý chặt chẽ hơn của cơ quan chức năng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định doanh nghiệp phải đăng ký vốn điều lệ công ty tối  thiểu là bằng hoặc lớn hơn vốn pháp định cho lĩnh vực hoạt động có trong đăng ký kinh doanh.

Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề doanh nghiệp phải đảm bảo trong quá trình hoạt động có đủ chứng chỉ hành nghề. Như vậy thì việc kinh doanh sau này mới có thể tránh được những rắc rối trong quá trình kiểm tra đột xuất cuả cơ quan chức năng.

Còn đối với ngành nghề được quy định trong mã ngành kinh tế Việt Nam được pháp luật quy định khi thay đổi ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp phải thực hiện áp mã ngành nghề kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp theo mã ngành cấp 4;

Như vậy, tùy vào các thông tin thay đổi ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục tương ứng để có thể đảm bảo việc thay đổi được pháp luật công nhận là hợp pháp.