HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thông tin cần biết về bảo hiểm xã hội và thất nghiệp

Thông tin cần biết về bảo hiểm xã hội và thất nghiệp

Với nhiều người lao động thì họ vẫn chưa thể phân biệt một cách chính xác bảo hiểm xã hội và thất nghiệp là như thế nào để có cách hiểu được cụ thể nhất. Bài viết sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thông tin liên quan đến vấn đề này để mọi người có thể nắm được những thông tin cơ bản nhất.

Khi tìm đến các dịch vụ bảo hiểm xã hội thì điều mà người lao động và doanh nghiệp nhận được chính là chất lượng cũng như hiệu quả công việc mà dịch vụ này mang lại là rất lớn.

Thông tin cần biết về bảo hiểm xã hội và thất nghiệp

Để có thể hiểu rõ hơn về bảo hiểm xã hội và thất nghiệp thì chúng ta cần phân biệt khái niệm của hai vấn đề này. Từ đó mới có thể đi sau vào tìm hiểu thông tin một cách cụ thể nhất.

BHXH là gì?

BHXH là sự hỗ trợ, bù đắp đối với người lao động trong trường hợp họ có vấn đề về mặt sức khỏe như đau ốm, tai nạn, thai sản, hưu tri... Đây là cách để Nhà nước có thể giúp cho người lao động có thể có điều kiện để ổn định cuộc sống. Việc tham gia BHXH là cách tốt nhất để người lao động được hưởng các chế độ an sinh xã hội của Nhà nước. Từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của mình được tốt hơn.

BHXH chính là sự hỗ trợ một cách toàn vẹn. Nó bao gồm luôn bảo bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động được hưởng. Có thể nói thì đây là một khái niệm rộng. Nó có thể giúp cho người lao động có được các chế độ tốt nhất trong việc chăm sóc sức khỏe cũng như đảm bảo cuộc sống một cách ổn định nhất về sau.

Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Khi người lao động tham gia BHXH thì họ sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Đây là chế độ bảo hiểm để bù đáp một phần thu nhập cho người lao động khi họ nghỉ việc, bị thôi việc... Điều kiện để người lao động được hưởng bảo hiểm thất nghiệp chính là phải đóng tối thiểu là 12 tháng BHXH trong thời gian làm việc. Như vậy thì chế độ bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động được hưởng tối thiểu là 03 tháng lương. Mỗi tháng bằng 60% mức lương trung bình tham gia BHXH khi còn làm việc.

Đối với chế độ bảo hiểm thất nghiệp thì đây là một phần trong những chế độ được hưởng khi người lao động tham gia BHXH. Đó chính là cách tốt nhất để người lao động có thể đảm bảo một cuộc sống ổn định hơn trong thời gian tìm công việc mới. Nó thể hiện được sự quan tâm sâu sát của Nhà nước đối với chất lượng cuộc sống của người lao động.

Nhìn chung thì vấn đề bảo hiểm xã hội và thất nghiệp không phải là vấn đề quá khó khăn để tìm hiểu. Vì thế mà người lao động cũng cần nắm được những thông tin cơ bản nhất của vấn đề để đảm bảo thực hiện tốt các nghĩa vụ và quyền lợi của mình một cách hiệu quả nhất.