HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Công nghiệp
  • Thừa Thiên Huế: Tập huấn an toàn điện nông thôn

Thừa Thiên Huế: Tập huấn an toàn điện nông thôn

Sáng nay (20/6), tại xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, Sở Công Thương Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị Tập huấn an toàn điện nông thôn 2014 cho các hợp tác xã dịch vụ điện trên địa bàn toàn tỉnh và Công ty cổ phần điện lực Phú Lộc.

Tham gia hội nghị có hơn 80 học viên là cán bộ, công nhân viên của các hợp tác xã dịch vụ điện trên địa bàn tỉnh và công ty CP điện lực Phú Lộc. Tại hội nghị các nội dung như: Luật điện lực và an toàn điện, các văn bản quy phạm có liên quan phù hợp với đặc thù của các đơn vị quản lý điện nông thôn, các kỹ năng, kiến thức an toàn điện trong vận hành lưới điện hạ áp… được trình bày cho các thợ điện và cán bộ quản lý điện nông thôn, qua đó nâng cao kiến thức an toàn cho các tổ quản lý điện nông thôn, góp phần đảm bảo an toàn chất lượng điện cho người dân, an toàn cho cộng đồng.

Cũng tại hội nghị, đại diện các hợp tác xã đã có các bài tham luận về công tác an toàn điện nông thôn và trao đổi kinh nghiệm giữa các HTX về những mô hình hay để đảm bảo sử dụng điện một cách hiệu quả, an toàn.

Hệ thống lưới điện nông thôn trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay cơ bản đã đạt các chỉ tiêu theo tiêu chí điện nông thôn, tuy nhiên ở nhiều nơi đường dây sau công tơ đến hộ sử dụng điện, đang xuống cấp, tiết diện dây chưa đảm bảo nên việc tổ chức các hội nghị, tập huấn về đảm bảo an toàn điện nông thôn là rất cần thiết.