HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Công nghiệp
  • Thực trạng trong việc kiểm định hệ thống chống sét

Thực trạng trong việc kiểm định hệ thống chống sét

Kiểm định hệ thống chống sét ở nước ta hiện nay mặc dù đang có những sự phát triển qua từng ngày, song bên cạnh đó cũng không thể phủ nhận rằng còn có những thiếu sót, những hạn chế còn tồn tại, mà chủ yếu là ở đội ngũ làm việc trong lĩnh vực kiểm định hệ thống chống sét. Những thực trạng có thể kể đến như:

Trình độ chuyên môn kiểm định hệ thống chống sét còn thấp

Trình độ chuyên môn là vấn đề cần được đề cập đầu tiên. Đa số người lao động trong lĩnh vực kiểm định hệ thống chống sét đều có chuyên môn nhưng trình độ lại thấp, có ít bằng đại học, trung cấp cao đằng, chủ yếu là bằng học nghề. Vì vậy trình độ làm việc thì có nhưng một số lại không có khả năng lí luận, đánh giá phân tích đưa ra những giải pháp chung về mặt vĩ mô. Đây là một thiếu sót quan trọng vì nếu tương lai ngành dịch vụ kiểm định hệ thống chống sét nếu muốn phát triển mạnh mẽ hơn nữa thì rất cần có những người có chuyên môn cao.

kiểm định hệ thống chống sét

Ngoài ra, cơ sở vật chất cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến chuyên môn của nguồn nhân công trong lĩnh vực. Nước ta có hệ thống cơ sở vật chất còn kém, do nhiều yếu tố, tuy nhiên ảnh hưởng của nó đến vấn đề kiểm định hệ thống chống sét thì rất lớn. Cơ sở vật chất thiếu thốn vừa hạn chế khả năng học hỏi, thực hành vừa không đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, phân tích đánh giá trong lĩnh vực, gây khó khăn không nhỏ cho sự phát triển của ngành dịch vụ này.

Vấn đề đạo đức của người lao động trong việc kiểm định hệ thống chống sét

Nước ta là một nước nông nghiệp nghèo không qua hình thái tư bản chủ nghĩa mà quá độ đi thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Với nền kinh tế tiểu nông, kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp từ xưa tới nay, với suy nghĩ cổ hủ, lạc hậu, dựa dẫm ăn liền vào máu của đa phần người dân Việt Nam thì vấn đề đạo đức của người lao động nói chung và lao động trong lĩnh vực kiểm định hệ thống chống sét là vấn đề đáng bàn. Với lỗi tư duy cũ thì có một số thành phần không nhỏ vì lợi ích của bản thân, vì thiếu đạo đức, vì không liên quan đến bản thân nếu có sự cố xảy ra, có thể bất chấp mà kiểm định qua loa, không làm tới nơi tới chốn, thực hiện kiểm đinh vì mục đích số lượng chứ không phải là chất lượng. Những người này mặc dù có thể có chuyên môn nhưng lại không sử dụng nó để làm việc đúng đắn mà chọn cách thờ ơ với sự an toàn của người khác, chỉ để tâm đến lợi ích của bản thân. Mặc khác, cũng có một số bộ phận vì được lợi ích về tài sản, tinh thần mà nhắm mắt đưa ra kết quả kiểm định hệ thống chống sét theo ý kiến chủ quan của người khác mà không dựa trên kết quả thực tế. Đây là những người có lối sống thực dụng, sùng bái đồng tiền, tha hóa biến chất, đi ngược với những giá trị đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam từ xưa tới nay.