HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Tình hình huấn luyện an toàn hiện nay có chất lượng?

Tình hình huấn luyện an toàn hiện nay có chất lượng?

Những chương trình huấn luyện an toàn lao động được tổ chức bởi nhiều trung tâm khác nhau. Vì thế mà sự ổn định và đồng đều về hiệu quả chung không được đảm bảo. Cần có những giả pháp cho những quá trình huấn luyện an toàn không chất lượng đó.

 

Vì nhu cầu của nhiều người mong muốn được tham gia vào các kì huấn luyện an toàn riêng biệt nên có những dịch vụ huấn luyện an toàn đã ra đời và trong số đó có những dịch vụ không đảm bảo chất lượng.

Thông thường khi người lao động tới làm tại một công ty, xí nghiệp nào đó cần sử dụng các công cụ, máy móc có khả năng gây nguy hiểm hoặc là khi họ làm việc trong môi trường nguy hiểm thì họ sẽ được qua đào tạo huấn luyện an toàn nhưng có một vài trường hợp ngay khi đi xin việc các công ty đã đòi hỏi những nhân viên có kinh nghiệm trong đối mặt với môi trường làm việc độc hại hoặc là biết cách sử dụng công cụ, máy móc an toàn. Bởi vậy xuất hiện những trung tâm huấn luyện an toàn sử dụng thiết bị công nghiệp cho người lao động.

Những người lao động như thế chọn cách tham gia huấn luyện an toàn ở các trung tâm huấn luyện an toàn sử dụng thiết bị bên ngoài. Có những trung tâm có dịch vụ huấn luyện an toàn phục vụ cho nhu cầu của những người muốn được huấn luyện riêng, những người này có thể là không được huấn luyện trong môi trường là doanh nghiệp hoặc xí nghiệp, hoặc không muốn được huấn luyện trong môi trường chính quy mà muốn ra ngoài để nhận sự huấn luyện riêng cũng an toàn không kém. Đối với các trung tâm có dịch vụ huấn luyện an toàn riêng như thế này thì họ sẽ mời những chuyên gia có bằng cấp đã được chứng nhận hẳn hoi tới huấn luyện cho người tham gia, cũng có những trang thiết bị thật hiện đại, đảm bảo chất lượng cho người lao động dùng thử, giống như một loại trải nghiệm khi bạn đi mua oto, được phép lái thử trước khi mua về.

Nhưng có một vài trường hợp thì các trung tâm có dịch vụ huấn luyện an toàn riêng lại không đảm bảo được điều đó. Chạy theo mục tiêu lợi nhuận thì họ thuê những chuyên gia với chất lượng đào tạo thấp nhưng lại lấy chi phí đào tạo của người lao động cao để lấy lợi nhuận cho riêng mình, hoặc những trang thiết bị mà họ sử dụng cho quá trình huấn luyện sử dụng của người lao động không đủ chất lượng và khiến cho việc huấn luyện không đủ hiệu quả cao nhất nhưng họ vẫn đảm bảo rằng trang thiết bị của họ là tốt nhất và tính chi phí cho người tham gia ở mức cao nhất.