HỘI KHOA HỌC
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Công nghiệp
  • Trách nhiệm thuộc về ai khi không kiểm định cầu trục

Trách nhiệm thuộc về ai khi không kiểm định cầu trục

Cầu trục là thiết bị có quy định rất nghiêm ngặt về an toàn lao động. Vì thế, hoạt động kiểm định cầu trục có vừa có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của các cơ sở sử dụng cầu trục,vừa là một trong những hoạt động bắt buộc phải thực hiện trong việc đảm bảo an toàn lao động của doanh nghiệp hiện nay.

Nếu không kiểm định cầu trục thì trách nhiệm hoàn toàn phải chịu.

Nếu các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sản xuất không thực hiện kiểm định chất lượng cầu trục thì tất nhiên trách nhiệm hoàn toàn thuộc về bản thân họ. Việc kiểm định này hoàn toàn thuộc ý thức chủ quan của mỗi doanh nghiệp, họ muốn kiểm định hay không là việc làm riêng, có quyết định từ phía họ. Nếu không thực hiện việc kiểm định theo yêu cầu thì người phải chịu trách nhiệm phải là họ. Việc đặt lợi ích trước mắt, có thể là tiết kiệm chi phí, có thể là chủ quan suy nghĩ không có vấn đề gì lớn đối với cầu trục của phía mình là một điều hoàn toàn sai lầm ở hầu hết các cơ sở.

Nhiều cơ sở thậm chí còn không muốn thực hiện kiểm định,muốn qua mắt các cơ quan chức năng nên đã thực hiện những biên bản kiểm định khai khống, kê khai sai sự thật về hoạt động kiểm định cầu trục của mình nhằm trốn tránh trách nhiệm trong trường hợp có hậu quả và thiệt hại xảy ra.

kiểm định cầu trục

Đã kiểm định cầu trục mà vẫn thiệt hại thì trách nhiệm sẽ xem xét.

Đầu tiên là xem xét xem thiệt hại này lỗi thuộc về ai. Lỗi do bên sử dụng cầu trục không làm theo đúng quy trình, thủ tục thực hiện hay lỗi do bên kiểm địnhđãkiểm định kém chất lượng, kiểm định không đảm bảo an toàn. Đây là vấn đề khó khăn trong việc truy cứu trách nhiệm. Trường hợp mà bên sử dụng cầu trục không đảm bảo bảo quản cầu trục đúng cách, thực hiện sai quy trình vận hành của nó mà đã kiểm định cầu trục theo đúng chuẩn an toàn lao động mà vẫn phát sinh hậu quả thì họ phải tự chịu trách nhiệm về phía mình. Trường hợp mà bên sử dụng cầu trục thực hiện đúng chuẩn vận hành cầu trục mà vẫn xảy ra thiệt hại thì bên phía kiểm định cầu trục phải chịu hoàn toàn các trách nhiệm khi không đảm bảo được sự hoạt động an toàn của cầu trục mà mình đã kiểm định. Trong trường hợp lỗi thuộc về cả hai phía, phía sử dụng cầu trục và phía kiểm định, một bên thì không đảm bảo vận hành đúng quy chuẩn, bên kia thì lại kiểm định chống chế, sơ sài, số lượng hơn chất lượng nên mới dẫn đến hậu quả nghiêm trọng không ai mong muốn. Do đó, trách nhiệm lúc này phải thuộc về cả hai phía và mức độ chịu trách nhiệm lúc này tùy vào mức độ các bên có lỗi nhiều hay ít để truy cứu.

Do đó, việc kiểm định cầu trục là một trong những hoạt động đảm bảo việc bảo vệ lợi ích của ngươi tiêu dùng, bảo vệ lợi ích chính đáng của các cơ sở kinh doanh sử dụng cầu trục và giảm mức độ chịu trách nhiệm nếu hậu quả xảy ra.