HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS

TVK: Nỗ lực hoàn thành kế hoạch

Cơ bản hoàn thành các thủ tục thoái vốn, đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp (DN), đồng thời chủ động nâng cao điều kiện làm việc cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) trong 6 tháng cuối năm 2014.

Cơ bản hoàn thành thoái vốn

Theo ông Nguyễn Văn Biên - Phó Tổng giám đốc TKV, đến thời điểm này, có 3 trong số 6 DN đã tiến hành xong việc xác định giá trị DN để báo cáo Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt phương án cổ phần hóa vào cuối năm 2014. Điển hình như Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc đã tiến hành các thủ tục về việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Than Khánh Hòa và Than Na Dương từ ngày 15/3/2014; triển khai các công tác chuẩn bị, tiến hành công tác giải thích, tuyên truyền để chuẩn bị công tác giải thể đối với 3 chi nhánh là Trung tâm xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư, Khách sạn Heritage Hà Nội, Khách sạn Mê Linh, dự kiến thời điểm ra quyết định giải thể 3 chi nhánh và tiến hành đại hội đồng cổ đông để thành lập Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Công nghiệp mỏ Việt Bắc.

Đến thời điểm này, tập đoàn cũng đã cơ bản hoàn thành các thủ tục thoái vốn. Theo đó, Công ty tài chính của tập đoàn đã được bán cho ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Vừa qua, TKV đã đăng ký bán hơn 8 triệu cổ phiếu, tương ứng với 8,23% vốn để cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 4/6 - 3/7/2014, thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Tập đoàn còn khoảng hơn 400 tỷ đồng vốn đang đầu tư tại 4 đơn vị là Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB), Công ty CP chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), Công ty CP quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn-Hà Nội (SHF) và Công ty CP đầu tư phát triển KKT Hải Hà cũng sẽ hoàn thành thoái vốn trong năm 2015. Ông Biên cho biết, hiện chỉ có dự án Công ty CP đầu tư phát triển KKT Hải Hà góp vốn với Vinashin còn gặp khó khăn, sản xuất, kinh doanh của các đơn vị còn lại vẫn có hiệu quả nên việc thu hồi vốn đầu tư của TKV hoàn thành chậm nhất trong năm 2015, bảo đảm nguyên tắc bảo toàn vốn nhà nước.

Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

Theo báo cáo của TKV, tập đoàn đã chỉ đạo thực hiện sản xuất, tiêu thụ cơ bản đạt tiến độ kế hoạch, các chỉ tiêu chủ yếu dự kiến than nguyên khai 19,8 triệu tấn, đạt 52,5% kế hoạch năm; tiêu thụ 18,9 triệu tấn, đạt 53,9% kế hoạch năm và bằng 101% so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu 4 triệu tấn, đạt 50% kế hoạch năm; trong nước 14,9 triệu tấn, đạt 65,7% kế hoạch năm; một số lĩnh vực đạt cao so cùng kỳ như sản xuất điện, khoáng sản; doanh thu 52.556 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm.

Để hoàn thành tốt kế hoạch 6 tháng đầu năm 2014 và tiếp tục thực hiện mục tiêu 6 tháng cuối năm, TKV sẽ tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: tiêu thụ phải gắn với thu hồi công nợ; tập trung gia công, chế biến để giảm tồn kho những chủng loại than chất lượng thấp; tổ chức thí điểm nhập khẩu than từ Nga, Triều Tiên… để nghiên cứu pha trộn với than xấu của tập đoàn, tạo ra những chủng loại than phù hợp cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện; đẩy mạnh khai thác thị trường đa phương hơn để tăng cường tiêu thụ alumin; trong quản trị chi phí, tập trung rà soát, kiểm tra vấn đề mua sắm vật tư của các đơn vị, các chi phí công chi cho văn phòng, hội nghị, nhất là vấn đề tham quan nước ngoài…