HỘI KHOA HỌC
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Công nghiệp
  • Không kiểm định máy nén khí có thể bị xử phạt hình sự không?

Không kiểm định máy nén khí có thể bị xử phạt hình sự không?

Vấn đề kiểm định máy nén khí, đảm bảo an toàn lao động ngày càng được chú trọng, được nhắc đến nhiều trong các quy định của pháp luật về chế độ an toàn lao động. Vậy nếu không thực hiện kiểm định máy nén khí hoặc kiểm định kém quy chuẩn chất lượng theo quy định của pháp luật có thể sẽ bị xử phạt hình sự hay không.

Không kiểm định máy nén khí sẽ không bị xử phạt hình sự.

Theo quy định của pháp luật hình sự nước ta hiện nay. Đối với pháp nhân thương mại chỉ bị xử phạt hình sự về các tội phạm liên quan đến môi trường và kinh tế. Đối với các hành vi như kiểm định máy nén khí là những hành vi liên quan đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp, không xâm hại đến các quan hệ xã hội mà luật hình sự bảo vệ. Do đó, việc không thực hiện kiểm định là lỗi thuộc yếu tố chủ quan của các doanh nghiệp, mọi thiệt hại sẽ phải do các doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm. Chính vì thế mà khi không thực hiện các nguyên tắc về chế độ an toàn lao động như không kiểm dohoặc kiểm định không đúng quy chuẩn máy nén khí sẽ không bị xử phạt hình sự mà sẽ bị xử phạt bởi các quy phạm pháp luật khác.

kiểm định máy nén khí

Không kiểm định máy nén khí sẽ bị xử phạt hành chính.

Kiểm định máy nén khí là hoạt động yêu cầu bắt buộc của các doanh nghiệp trong an toàn lao động. Đây là lĩnh vực Nhà nước thực hiện quản lý nhằm đảm bảo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ quyền con người. Khác với luật hình sự đi bảo vệ các quan hệ xã hội bị tác động một cách nguy hiểm thì luật hành chính có tính chất mềm dẻo hơn, đó là thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước ở mọi phương diện, xử phạt khi có hành vi làm sai trái các quy định của luật hành chính trong việc đảm bảo một bộ máy hoạt động có quy hoạch, có định hướng. Do đó, nếu các doanh nghiệp không thực hiện kiểm định máy nén khí đúng quy chuẩn an toàn lao động đặt ra thì có thể phải chịu các xử lý về hành chính do các cơ quan chức năng thực hiện, Việc xử lý vi phạm không có một chuẩn mực nhất định mà tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể có thể sẽ có những mức xử phạt khác nhau.

Tuy nhiên, một khi các doanh nghiệp đã bị xử phạt hành chính về các vấn đề liên quan đến an toàn lao động thì sẽ dẫn đến những hệ lụy khác nhau. Người lao động khó lòng tin tưởng mà tiếp tục hoạt động cho doanh nghiệp một cách lâu dài bởi không đảm bảo về an toàn lao động cho họ. Tiếp nữa, đó là các đối tác làm an, họ sẽ mất niềm tin vào một nơi không đảm bảo an toàn lao động, việc đảm bảo an toàn lao động trong kinh doanh sản xuất là tất yếu, đảm bảo hoạt động lâu dài. Việc có thể phát sinh rủi ro bất cứ lúc nào có thể làm cho các doanh nghiệp đối tác e thẹn trong việc tiếp tục hợp tác.